Środa, 14 kwiecień 2021 
Imieniny:
« » 

Aktualności

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż w związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, nasze przedszkole pozostaje zamknięte do 16 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem dot. działalności przedszkoli, w w/w okresie, pod opiekę stacjonarną w przedszkolu będą mogły być przyjęte "wyłącznie dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce."

Bardzo prosimy do włączenia się w system zabawy i nauki zdalnej przygotowywane dla naszych przedszkolaków każdego dnia a dzieciom 6 letnim przypominamy o obowiązku szkolnym. 

Z poważaniem,

dyrektor przedszkola

Ewa Winiarska

 

Szanowni Rodzice

Zgodnie z przedstawionymi w trakcie konferencji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w dniu 25.03.2021 r.  ze zmianami w funkcjonowaniu przedszkoli żłobków nowymi informujemy, że:
  • zajęcia z dziećmi w Przedszkolu  Publicznym nr 2 w Grodkowie zostają zawieszone od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r. za wyjątkiem dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny* i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży miejskiej itp.)
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEiN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora żłobka.
Przyjęcie dzieci w wyżej wymienionym okresie warunkuje złożenie oświadczenia o wykonywaniu powyższych zawodów. Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola do godziny 11:00 dnia 26.03.2021r. Godziny funkcjonowania przedszkola mogą ulec zmianie, dlatego prosimy zaznaczyć w oświadczeniu godziny pobytu dziecka w placówce od 27.03.2021r.  do 18.04.2021 r. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.pp2.grodkow.pl

* Zgodznie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401) art. 2 ust. 1 pkt. 2 (osoba wykonująca zawód medyczny – osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny);
oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania informuje, żę specjaliści do spraw zdrowia to m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, lekarz weterynarii, lekarze dentyści, diagności laboratoryjni, farmaceuci, inni specjaliści ochrony zdrowia
 

Oświadczenie.pdf -->> pobierz

Wniosek.pdf -->> pobierz

 


Deklaracja dostępności strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
POBIERZ.pdf
 

 
 
 
 
 

 

 

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

DO DNIA 08.04.2021r. NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADZENIE WOLI RODZICA  O KORZYSTANIU Z USŁUG PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE

w roku szkolnym 2021/2022

NIE PODPISANIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej przedszkola (http://pp2.grodkow.pl/) - zakładka "dla rodziców". Rodzice, którzy nie mają możliwości pobrania oświadczenia mogą je odebrać w sekretariacie przedszkola.

Wypełnione oświadczenie należy składać w sekretariacie przedszkola lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej w wiatrołapie przedszkola.

 

REKRUTACJA 2021/2022

 

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2021-04-14 00:19:46
  • Licznik odwiedzin: 13403810