Niedziela, 23 wrzesień 2018 
Imieniny:
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017-2018

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Od 05 kwietnia 2017 r.

Do 18 kwietnia 2017 r.

Od 8 maja 2017 r.

Do 19 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Do 19 kwietnia 2017 r.

Do 23 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2017 r.

24 maja 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 26 kwietnia 2017 r.

30 maja 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2017 r.

31 maja 2017 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie)takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 23 do 28 marca 2017 r.

  • Data aktualizacji: 2018-09-21 17:13:17
  • Licznik odwiedzin: 3066691