Wtorek, 27 październik 2020 
Imieniny:

Sala nr 1 TYGRYSKI

sala_2.jpg, Nasza sala:)
Nasza sala:)

Oddział czynny: 6:30 - 15:30 

Nauczycielki:                                

mgr Paulina Ćwiklik

mgr Ewelina PejsNauczyciele wspomagający:

mgr Edyta Chmielewska
mgr Paweł Birecki

J. angielski: mgr Sylwia Romian

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Jesień w sadzie.(05.10-09.10.2020r.)

2. Smaczne warzywa.(12.10-16.10.2020r.)

3. Jaki jestem.(19.10-23.10.2020r.)

4. Moje zmysły.(26.10-30.10.2020r.)

 

W miesiącu październiku w naszej grupie:

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: Marii Kowalewskiej: „Sąsiedzi”, Jadwigi Koczanowskiej: „W jesiennym ogrodzie”, Iwony, Róży Salach: „Co lubi jeść Zosia”?, „Nasze zmysły”.
 • będziemy liczyć i posługiwać się liczebnikami głównymi w zakresie 3,
 • poznamy figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat,
 • będziemy rozwijać orientację przestrzenną, określając miejsce położenia przedmiotów: za, pod, obok, na,
 • będziemy uczyć się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe,
 • będziemy starać się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe,
 • będziemy rysować  kredkami, malować farbami, lepić z plasteliny,
 • będziemy bawić się przy muzyce poznając nowe piosenki:
  „Taniec kasztanków”-->>pobierz,
  „Warzywa”-->>pobierz,
  „Jestem samodzielny”-->>pobierz
 • będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola,
 • poznamy zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej,
 • poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami ciekawymi miejscami-Opole,
 • weźmiemy udział w „Ślubowaniu na Przedszkolaka”,
 • będziemy bawić się podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka”,

 

Informacje ogólne

Grupa Tygryski sala nr 1

Adres email: tygryski.pp2@onet.pl

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać
http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 3latków: „Odkrywam siebie”,
Złota kolekcja W. Żaba-Żabińska, Grupa MAC

 

Grupy łączone: rano 6:30-8:30 sala nr 1, po południu 15:30-16:30 sala nr 3.

 

Nieobecność dzieci można zgłaszać sms-em do p.Pauliny Ćwiklik.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2020-10-27 17:10:58
 • Licznik odwiedzin: 11670286