Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 1 TYGRYSKI

sala_2.jpg, Nasza sala:)
Nasza sala:)

Oddział czynny: 6:30 - 15:30 

Nauczycielki:                                

mgr Paulina Ćwiklik

mgr Ewelina PejsNauczyciele wspomagający:

mgr Edyta Chmielewska
mgr Paweł Birecki

J. angielski: mgr Sylwia Romian

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „Mijają dni, miesiące, lata” (04.01-8.01.2020)
 2. „Zwierzęta są głodne” (11.01-15.01.2021)
 3. „Babcia i dziadek”(18.01-22.01.2021)
 4. „Zimo, baw się z nami” (25.01-30.01.2021)


Styczeń w grupie 3-latków

 • wykonamy prace plastyczne: orgiami, laurkę, zimę.
 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: A. Widzowskiej „Urodzinowe przyjęcie”, I. Suchorzewskiej „Domek dla ptaszków”, I.R. Salach „Życzenia”, I.R. Salach „Najlepszy prezent”, I.R. Salach „Śnieg”;
 • poznamy piosenki :
  • „Smutny czy wesoły?”,
  • „Babcia i dziadek”, -->> pobierz.mp3
  • „Głodny wróbelek”, „Bałwanek”;
 • będziemy utrwalać nazwy podstawowych kolorów, pór roku,
 • zapoznamy się ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy,
 • poznamy dawną stolicę Polski – Kraków, jego historię i zabytki (Wawel, Rynek Główny, Bazylika Mariacka, Katedra Wawelska itp.),
 • będziemy doskonalić umiejętność liczenia do 3 i więcej,
 • nauczymy się rozróżniać dźwięki wysokie i dźwięki niskie,
 • będziemy uczestniczyć w uroczystości grupowej „Dzień wiedzy o zwierzętach Arktyki”
 • przygotujemy uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA
 • będziemy oglądać teatrzyk i bawić się sylwetami
 • będziemy uczestniczyć w zabawie karnawałowej „Świat bajki”


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych ( rozwijanie sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobista);
 • zwiększenie sprawności manualnej (sprawności manipulacyjnej dłoni oraz grafomotorycznej)
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała przez wskazywanie i pokazywanie u siebie i drugiej osoby poszczególnych części ciała.


Język Angielski 3-latki

 1. Zapoznanie dzieci  z historią bałwanka „ Mr Snow”. Nauka rymowanki „ Take a tissue”. Zabawa ruchowa „ Simon says”.
 2. Nauka piosenki „ Winter is fun”. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa( Winter, angel, snowball,snowman)
 3. Grandparents day. Nauka zwrotu „I love You”. Poznajemy rymowankę „ Grandma’s Glasses”
 4. Let’s play today- zabawy w kole z piosenkami, które poznaliśmy w j. angielskim. Nauka piosenki „Old Bear”, zabawa „hide and seek”.

 

Informacje ogólne

Grupa Tygryski sala nr 1

Adres email: tygryski.pp2@onet.pl

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać
http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 3latków: „Odkrywam siebie”,
Złota kolekcja W. Żaba-Żabińska, Grupa MAC

 

Grupy łączone: rano 6:30-8:30 sala nr 1, po południu 15:30-16:30 sala nr 3.

 

Nieobecność dzieci można zgłaszać sms-em do p.Pauliny Ćwiklik.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 10:14:31
 • Licznik odwiedzin: 12506234