Czwartek, 25 luty 2021 
Imieniny:

Sala nr 12 WAŻKI

sala5.png, Nasza Sala
Nasza Sala

 


Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13 

Tematyka kompleksowa na luty:

 1. „MBAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI  (01.02 - 05.02.2021 ).
 2. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI  (01.02 - 05.02.2021 ).
 3. MUZYKA WOKÓŁ NAS  (15.02. - 19.02.2021).
 4. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE  (22.02. - 26.02.2021).

W miesiącu lutym 2021 dzieci nabędą wiadomości w zakresie:

 • poznamy opowiadania:
  „ Stare baśnie” M. Strękowskiej Zaremby, „Gawronek poznaje zimę” , H. Zdzitowieckiej , „Franek” Agaty Widzowskiej,
 • poznamy wiersze: „ Rodzinny wiersz” W. Żaby Żabińskiej,
 • będziemy utrwalać poznane do tej pory litery podczas zabawach dydaktycznych,
 • zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 10,
 • nauczymy się nowych piosenek: „Bajkowe marzenia”, „ Maluję wielki dom”, „Czarodziejski koncert”, „Kosmiczny sen”,
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami : „Wesoły obraz”, „Kapelusz czarodzieja”, „Akordeon”,
 • będziemy brać udział w zabawie karnawałowej „Bajkowy świat”,
 • poznamy  nazwy wybranych zwierząt prehistorycznych (wygląd, sposób życia)
 • poznajemy nasz kraj miasto- Gniezno, najcenniejsze zabytki  (Muzeum Początków Państwa Polskiego, Rynek, Bazylika Prymasowska)
 • poznamy nowe zabawy ruchowe, zabawy  logorytmiczne

 Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda luty 2021:

 1. „Zimowe drzewo” – malowanie gąbką
 2. „Rzeźby z ciastoliny”- temat dowolny
 3. „Płatki śniegu” – wyklejanie waty
 4. „Bałwany” – lepienie z masy solnej

J. angielski G. Białek

 1. Opposites - nauka słów związanych z przeciwieństwami: bigsmall, fast-slow,
 2. Nauka piosenki: Rolly Polly
 3. Zabawy przy piosence: Open close them
 4. Animals and their body parts - nauka słów dotyczących zwierząt oraz ich cześci ciała - zabawy i gry statyczne utrwalające nowe słowa
 5. Nauka piosenki „Walking in the jungle”
 6. Odgrywanie piosenki “let’s go to the zoo”
 7. House and furniture - nauka słów związanych z pomieszczeniami w domu oraz ze sprzętami domowymi: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, wardrobe, bed, table, chair, - zabawa utrwalająca słowa
 8. „Chinese whispers” - nauka piosenki: wind the bobbin up
 9. Fun and games - zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny
 10. Powtórzenie piosenek

 

Informacje ogólne

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 W grupie Ważki prowadzone są zajęcia z:

 • języka angielskiego w czwartek o godzinie 11.30-12.30

 • religii we wtorek o godzinie 7.30 -8.00 i w środę o godzinie  8.00-8.30

 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola - zajęcia plastyczne A. Wenda w środę o godzinie 13.15-13.45 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 • przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,

 • stworzymy swój własny kodeks grupy,

 • przypomnimy sobie o zasadach ruchu drogowego oraz wybierzemy się na skrzyżowanie,

 • poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla pory roku – jesień,

 • wybierzemy się na spacer do parku w poszukiwaniu Pani Jesień,

 • przypomnimy sobie i poznamy części ciała człowieka,

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: „Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej – Zaręby, Linie papilarne – opowiadanie A. Widzowskiej, Zasady przedszkolaka – wiersz B. Szelągowskiej, Moja droga – opowiadanie M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” – opowiadanie B. Szelagowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? – wiersz H. Zdzitowieckiej, Smaczki zgadywaczki – opowiadanie A. Widzowskiej, W spiżarni – wiersz B. Szelagowskiej

 • poznamy wygląd litery O,o i cyfr 1 i 2,

 • porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu,  tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy kształcić orientację w schemacie własnego ciała,

 • przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,

 • będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – będziemy rozwijać zdolności manualne,

 • poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA  W PAŹDZIERNKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

 • wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

 • poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

 • utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

 • poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

 • poznamy właściwości magnetyczne magnesu

 • poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

 • poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

 • będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

 • poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

 • poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

 • zrobimy medale dla mamy i taty

 • będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2021-02-24 22:38:06
 • Licznik odwiedzin: 12815975