Niedziela, 17 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 12 WAŻKI

sala5.png, Nasza Sala
Nasza Sala

Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13
Wigilijna Święta Noc,
od opłatka bije blask,
Ale gdzieś tam ulicami,
krążą Ci, co są dziś sami,
pusty talerz odstawiamy,
może zbladza pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
niesie łaskę w każdy dom,
serca swoje otwieramy,
dla tych, którzy dziś są z nami,
I z czułością wspominamy tych,
co już odeszli stąd.
Niech Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju, szczęścia i radości przeżywanej
w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.


Tematyka kompleksowa na styczeń:

 1. „Mijają dni, miesiące, lata” – 04.01 – 08.01.2021r.
 2. „Bezpieczeństwo zimą” – 11.01 - 15.01.2021r.
 3. „Babcia i dziadek” –  18.01 – 22.01.2021r.
 4. „Zima i zwierzęta”  – 25.01. – 29.01.2021r.

W miesiącu styczniu 2021 dzieci nabędą wiadomości w zakresie:

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, przypomnienie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Wspólne układanie gier, wykonywanie prac plastycznych i technicznych.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • Uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,  A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: S s, N n, B b
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (Dzień Babci i Dziadka)na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda styczeń 2021:

1.      „Bałwankowa rodzinka” – mały, większy i największy – tworzenie bałwanów z płatków kosmetycznych

2.      „Czapki, rękawiczki i szaliki” – ozdabianie kolorowymi kredkami, gotowymi elementami i watą
Mój dom
 • Data aktualizacji: 2021-01-17 16:31:41
 • Licznik odwiedzin: 12381237