Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 4 PSZCZÓŁKI

salatab.jpg, nasza tablica
nasza tablica

Oddział czyny: 7:30 - 16:30 

Nauczycielki:

mgr Krystyna Ziemnik

lic. Aldona Bajsarowicz

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

                        

 


 Tematyka kompleksowa:

 1.  Witaj Nowy Roku (04.01-08.01.202)
 2.  Zabawy na śniegu (11.01-15.01.2021)
 3.  Odwiedzili nas babcia i dziadziuś (18.01-22.01. 2021)
 4. Zwierzęta są głodne ( 25.01.–29.01.2021)

 

 W miesiącu styczniu w naszej grupie:

 

 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: wiersze: A. Tarczyńskiej „W karnawale”, St. Grabowskiego „Śnieg i dzieci”, H. Łochockiej „Dla babci”, opowiadania: St. Karaszewskiego „Troje dzieci”, M. Kownackiej „Śpiewająca choinka” H. Zdzitowieckiej „Przy leśnych paśnikach”;
 • nauczymy się wiersza ”Wiersz dla babci”,
 • poznamy i będziemy śpiewać piosenki: „Cztery pory roku”, „Zima”, „Wesoła babcia”, „Ptasi bar”;
 • poznamy wiadomości o zwierzętach Arktyki i Antarktydy;
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami: kredkami, farbami, pastelami, watą, wycinanką z białego i z kolorowego papieru;
 • poznamy wygląd małych i wielkich, drukowanych i pisanych liter „s, S’’,  „n, N”;
 • poznamy sporty zimowe,  poszerzymy wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych;
 • utrwalimy wiadomości o cechach zimy;
 • będziemy rozwijać umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów związanych tematycznie;
 • poznamy Kraków dawną stolicę Polski – wraz z ciekawymi miejscami;
 • będziemy przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7 i więcej, poznamy zapis cyfrowy liczby 7;
 • będziemy rozwijać umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni (na, przed, za, pod, nad);
 • kształtować umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wybranej cechy;
 • będziemy kształtować umiejętność dostrzegania powtarzalności cyklu kalendarzowego, utrwalać nazwy pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Rytmy i rytmiczna organizacja czasu;
 • wykonamy upominki dla babci i dziadka;
 • przygotujemy występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;
 • weźmiemy udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.


Informacje ogólne

Oddział czynny jest od 07.30 – 16.30

Grupy łączone od 06.30 – 07.30 i 15.30 – 16.30 w sali nr 3

 

Godziny zajęć:

 • język angielski środa od 13.30 – 14.30 mgr Grażyna Białek

 • religia wtorek 14.30 – 15.00 czwartek 14.00 – 14.30 Maria Zioła

 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola:

  Zajęcia muzyczno-ruchowe wtorek 13.30 – 14.30 mgr Krystyna Ziemnik

 

Program Wychowania Przedszkolnego – Mac Edukacja

Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

program2020.pdf

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Konsultacje telefoniczne lub e-mailowe z nauczycielami:

Krystyna Ziemnik tel. 514306079 - środa 13:30 - 14:30

e-mail: krystynaziemnik03@o2.pl


Aldona Bajsarowicz tel. 692375692 - wtorek 13:00 - 14:00

e-mail: Aldona-Bajsarowicz@wp.pl

 

Nieobecności dzieci proszę zgłaszać na nr telefonu pani Krystyny Ziemnik tel. 514306079
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 10:14:31
 • Licznik odwiedzin: 12506494