Niedziela, 17 styczeń 2021 
Imieniny:

Sala nr 4 PSZCZÓŁKI

salatab.jpg, nasza tablica
nasza tablica

Oddział czyny: 7:30 - 16:30 

Nauczycielki:

mgr Krystyna Ziemnik

lic. Aldona Bajsarowicz

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

                        

 Tematyka kompleksowa:
 1. Grudniowe święta (30.11.2020 – 05.12.2020)
 2. Tu rosły paprocie (07.12.2020 – 11.12.2020)
 3. To już zima ( 14.12.2020– 18.12.2020)
 4. Święta tuż-tuż ( 21.12.2020 –24.12.2020)
 5. Co robimy w wolnym czasie? ( 28.12.2020– 31.12.2020)


W miesiącu grudniu w naszej grupie:
 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: opowiadania - „Jak żyły dinozaury?”, bajki M. Strękowskiej - Zaremby pt. „Bajka o prawdziwym skarbie”, opowiadania B. Mrozińskiej „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję”, fragmentu opowiadania H. Ch. Andersena- „Choinka”, wiersza T. Kubiaka pt. “Wieczór wigilijny”;
 • nauczymy się wiersza D. Gellner pt. „Pada śnieżek”;
 • poznamy i będziemy śpiewać piosenki: „Kochany Mikołaj”, „W kopalni”, „List do zimy”, „Grająca choinka”, „Na sanki, na sanki”;
 • poznamy gatunki zwierząt żyjących w Europie,
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami: kredkami, farbami, wycinanką z białego i z kolorowego papieru, plasteliną, malowanie na podkładzie z kaszy manny;
 • poznamy wygląd małych i wielkich, drukowanych i pisanych liter „l, L’’,  „y, Y”,  „r, R”;
 • będziemy rozwijać umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów związanych tematycznie;
 • poznamy stolicę Dolnego Śląska – Wrocław – wraz z ciekawymi miejscami;
 • będziemy przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6 i więcej, poznamy zapisy cyfrowe liczb 0 i 6;
 • będziemy kształtować umiejętność mierzenia metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • wykonamy kartki świąteczne;
 • odwiedzi nas św. Mikołaj!!!
Informacje ogólne

Oddział czynny jest od 07.30 – 16.30

Grupy łączone od 06.30 – 07.30 i 15.30 – 16.30 w sali nr 3

 

Godziny zajęć:

 • język angielski środa od 13.30 – 14.30 mgr Grażyna Białek

 • religia wtorek 14.30 – 15.00 czwartek 14.00 – 14.30 Maria Zioła

 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola:

  Zajęcia muzyczno-ruchowe wtorek 13.30 – 14.30 mgr Krystyna Ziemnik

 

Program Wychowania Przedszkolnego – Mac Edukacja

Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

program2020.pdf

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Konsultacje telefoniczne lub e-mailowe z nauczycielami:

Krystyna Ziemnik tel. 514306079 - środa 13:30 - 14:30

e-mail: krystynaziemnik03@o2.pl


Aldona Bajsarowicz tel. 692375692 - wtorek 13:00 - 14:00

e-mail: Aldona-Bajsarowicz@wp.pl

 

Nieobecności dzieci proszę zgłaszać na nr telefonu pani Krystyny Ziemnik tel. 514306079
 • Data aktualizacji: 2021-01-17 16:31:41
 • Licznik odwiedzin: 12381677