Wtorek, 27 październik 2020 
Imieniny:

Sala nr 5 GWIAZDECZKI

GWIAZDECZKI gr XII – Zespół Szkół Nr 12

NAUCZYCIELKI:                     Oddział czynny: 7:30-15:30 

mgr Jolanta Derewlana

mgr Marzena Stefańska

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

 

 

Praca w grupach zbiorczych:
6:30 - 7:30 dzieci przebywają w sali nr 3
15:30 - 16:30 dzieci przebywają w sali nr 3

 

Informacje ogólne
 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  

W grupie Gwiazdeczki prowadzone są zajęcia z:

 • języka angielskiego w piątek o godzinie 07.30-08.30 - prowadząca G. Białek
 • religii w środę o godzinie 14.30 -15.00 - prowadząca M. Zioła
 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola: ,,Bajkoterapia, czyli bajka uczy i pomaga" wtorek 13:30 - 14:00 - prowadząca J. Derewlana, zajęcia plastyczne środa 13:30 - 14:00 - prowadząca M. Stefańska

  

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020
 2. „Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020
 3. „Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020
 4. „Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020
 5. „Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

 

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 • przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,
 • stworzymy swój własny kodeks grupy,
 • przypomnimy sobie o zasadach ruchu drogowego oraz wybierzemy się na skrzyżowanie,
 • poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla pory roku – jesień,
 • wybierzemy się na spacer do parku w poszukiwaniu Pani Jesień,
 • przypomnimy sobie i poznamy części ciała człowieka,
 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: „Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej – Zaręby, Linie papilarne – opowiadanie A. Widzowskiej, Zasady przedszkolaka – wiersz B. Szelągowskiej, Moja droga – opowiadanie M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” – opowiadanie B. Szelagowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? – wiersz H. Zdzitowieckiej, Smaczki zgadywaczki – opowiadanie A. Widzowskiej, W spiżarni – wiersz B. Szelagowskiej
 • poznamy wygląd litery O,o i cyfr 1 i 2,
 • porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu,  tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy kształcić orientację w schemacie własnego ciała,
 • przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat
 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,
 • będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,
 • będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – będziemy rozwijać zdolności manualne,
 • poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA :

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola:

PAŹDZIERNIK

1. ,,Wielka zmiana w życiu biedronki Kropci”. Adaptacja w nowym środowisku. Rozumienie znaczenia słowa: niepowtarzalny ( wyjątkowy ). Ekspresja plastyczna – rysowanie swojego portretu, dostrzeganie różnic, wad i zalet.

2.,,Czy trzeba się bać strachu na wróble ?”. Przezwyciężanie sytuacji lękowych. Uzasadnianie zachowań dzieci w sytuacjach trudnych.

3.,,Kłopoty trzmiela Bobusia”. Akceptacja własnej osoby. Określanie swoich zalet i umiejętności – zabawa z wykorzystaniem lustra.

4.,,Nóżki, które biegają po chmurkach”. Rozumienie przyczyn i akceptowanie odmienności innych ludzi. Zabawy integracyjne.

5.,,W poszukiwaniu szczęśliwego podwórka”. Dostrzeganie różnic między ludźmi. Uznawanie równego prawa ludzi do szczęścia, miłości, zabawy i przyjaźni.

Język Angielski

Październik

1. Autumn - nauka słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog

2. Utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”

3. Zabawy słowne i muzyczno-ruchowe

4. Weather - nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy,

cloud - nauka piosenki „What’s the weather like today?”

5. Utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych

6. Accessories - nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, wellingtons

7. Zabawy muzyczno – ruchowe w kole

8. Food - nauka słów związanych z jedzeniem: bread, milk, water, orange juice, chicken, fish

9. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…

10. Zabawy statyczne „which one is missing”, „chinesse whispers”

 

W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

- poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

- wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

-poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

- utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

-poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

-poznamy właściwości magnetyczne magnesu

-poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

-poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

- będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

- będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

-będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

-poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

-poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

-zrobimy medale dla mamy i taty

-będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2020-10-27 17:10:58
 • Licznik odwiedzin: 11670124