Piątek, 4 grudzień 2020 
Imieniny:

Sala nr 5 GWIAZDECZKI

NaszaSala5.png, NaszaSala
NaszaSala

GWIAZDECZKI gr XII – Zespół Szkół Nr 12

 Oddział czynny: 7:30-15:30


Nauczycielki:                     

mgr Jolanta Derewlana

mgr Marzena Stefańska

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

 

Praca w grupach zbiorczych:
6:30 - 7:30 dzieci przebywają w sali nr 3
15:30 - 16:30 dzieci przebywają w sali nr 3

Tematyka kompleksowa na grudzień:

 1. Projekt „ Przyjaźń” (30.11.- 04.12.2020 r.)
 2. Idzie zima ze śniegiem. ( 07.12. -11.12.2020 r. )
 3. Idą święta. ( 14.12. -24.12.2020 r. )
 4. Witamy Nowy Rok (28.12.- 31.12.2020 r. )

W miesiącu grudniu 2020 w naszej grupie:

 • poznamy opowiadania i wiersze, będziemy doskonalić umiejętności wypowiedzi w oparciu o wysłuchane utwory: „Nie ma nic cudowniejszego niż przyjaźń- mój kolego!” I. Zielińskiej, „Orszak mikołajowy” D. Gellner, „Tydzień” J.Brzechwy, „Wymarzona choinka” M. Strękowskiej, „Wigilia” J. Koczanowskiej, „Bajka o Starym i Nowym Roku” L.J. Kerna, „Bajka o dwóch ołówkach” M. Molickiej,
 • będziemy odkrywać kształty liter „r, y”, określać ich miejsce w nazwach wyrazów
 • nauczymy się piosenek: „ Zima”, „Domowe Święta”, będziemy śpiewać kolędy i pastorałki oraz tańczyć Sambę
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami: lepienie z plasteliny, masy solnej, rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi, rysowanie po wykropkowanym śladzie;
 • będziemy rozwijać umiejętności matematyczne dotyczące liczenia, porównywania, dodawania i odejmowania na konkretach wykorzystując zabawy matematyczne oraz metodę E. Gruszczyk- Kulczyckiej, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi  w dostępnym zakresie, klasyfikować wg wielkości, koloru, kształtu, liczebności; będziemy mierzyć długość łańcuchów choinkowych za pomocą stopy, buta, sznurka,
 • w ramach Akcji Edukacyjnej  „Wszystkie dzieciaki lubią kurczaki” będziemy zdobywać wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się oraz obalimy mity i poznamy fakty o mięsie drobiowym,
 • poznamy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • będziemy  prowadzić doświadczenia i obserwacje – poznamy właściwości fizyczne śniegu ,lodu;
 • będziemy obserwować i nazywać zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie zimy;
 • weźmiemy udział : w zajęciach kulinarnych – pieczenie pierniczków w grupie.

WAŻNE WYDARZENIA:

 1. Zabawa grupowa „Andrzejki” 30.11.2020
 2. Uroczystość grupowa   „Mikołaj” 04.12.2020
 3. Dzień wiedzy o zwierzętach Europy oraz konkurs plastyczny „Duże i małe zwierzęta Europy”. 18.12.202

Zabawy językiem angielskim.

 1. Family - nauka słów związanych z członkami rodziny: mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, baby
 2. Nauka piosenki „Finger family”
 3. Utrwalenie nowego słownictwa w zabawie rytmiczno – słownej: rytmiczne nazywanie członków rodziny lub wyklaskiwanie słów
 4. Toys - nauka słów związanych z zabawkami: doll, ball, train, plane, teddy bear,
 5. Nauka piosenki „Where’s my toy? - zabawy w kole
 6. Christmas vocabulary - nauka słów związanych ze świetami Bożego Narodzenia: Christmas tree, angel, star, Santa Claus,
 7. Zabawy ruchowe i gry statyczne w kole
 8. Nauka piosenki „What do you want for Christmas”
 9. Christmas carols - nauka kolędy „I wish you a Merry Christmas” i odgrywanie jej ruchem.
Informacje ogólne

 Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole


W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W grupie Gwiazdeczki prowadzone są zajęcia z:

 • języka angielskiego w piątek o godzinie 07.30-08.30 - prowadząca G. Białek
 • religii w środę o godzinie 14.30 -15.00 - prowadząca M. Zioła
 • zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola: ,,Bajkoterapia, czyli bajka uczy i pomaga" wtorek 13:30 - 14:00 - prowadząca J. Derewlana, zajęcia plastyczne środa 13:30 - 14:00 - prowadząca M. Stefańska

  

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

 

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 • przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, na spacerze,

 • stworzymy swój własny kodeks grupy,

 • przypomnimy sobie o zasadach ruchu drogowego oraz wybierzemy się na skrzyżowanie,

 • poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla pory roku – jesień,

 • wybierzemy się na spacer do parku w poszukiwaniu Pani Jesień,

 • przypomnimy sobie i poznamy części ciała człowieka,

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: „Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej – Zaręby, Linie papilarne – opowiadanie A. Widzowskiej, Zasady przedszkolaka – wiersz B. Szelągowskiej, Moja droga – opowiadanie M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” – opowiadanie B. Szelagowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? – wiersz H. Zdzitowieckiej, Smaczki zgadywaczki – opowiadanie A. Widzowskiej, W spiżarni – wiersz B. Szelagowskiej

 • poznamy wygląd litery O,o i cyfr 1 i 2,

 • porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu,  tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy kształcić orientację w schemacie własnego ciała,

 • przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,

 • będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – będziemy rozwijać zdolności manualne,

 • poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W PAŹDZIERNIKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 

W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

 • wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

 • poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

 • utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

 • poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

 • poznamy właściwości magnetyczne magnesu

 • poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

 • poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

 • będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

 • będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

 • będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

 • poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

 • poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

 • zrobimy medale dla mamy i taty

 • będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • Data aktualizacji: 2020-12-03 22:07:27
 • Licznik odwiedzin: 11953293