Wtorek, 27 październik 2020 
Imieniny:

Sala nr 8 SMERFY

Nauczycielki: mgr Izabela Krems                  
                      mgr Sylwia Romian
Nauczyciel wspomagający:
                   mgr Violetta Rutkowska- Litwiniuk
                   mgr Anna Buczyńska

J. angielski:mgr Grażyna Białek

Religia: Maria Zioła

 

 

 

 

 

 

           

Oddział czynny:    7:30 – 15:30

 

  W godzinach    6:30 – 7:30     i    15:30 – 16:30 

   dzieci przebywają w grupie łączonej w sali nr 3

 

Informacje ogólne
NaszaSala.png, NaszaSala
NaszaSala


     Konsultacje  telefoniczne z nauczycielami:

         poniedziałek  12:00 – 13:00 Izabela Krems
         wtorek   11:30 – 12:30  Sylwia Romian

 

 

 

 

      Programy realizowane w  naszej grupie:

    Program Wychowania Przedszkolnego – MAC Edukacja
    Autor:,  Bożena Paździo, Magdalena Klabach – Lica

    Program autorski: „Smerfowe dni”-  Sylwia Romian

 

 

  Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną przedszkola:


- Zabawy  językiem angielskim -  środa   11:30 – 12: 30 
                                                      prowadząca: Grażyna Białek

 

- Religia  - środa    14:00 – 14:30 prowadząca:  Maria Zioła

 

- Zajęcia  muzyczne – czwartek  13:30 – 14:00 prowadząca:  Izabela Krems

 

- Zajęcia plastyczne  - poniedziałek   12:30 – 13:00  prowadząca : Sylwia Romian

 

- Zajęcia "Męczymy główkę" -rozwój kreatywności i logicznego myślenia - wtorek 13:30 - 14:00 prowadząca:Violetta Rutkowska- Litwiniuk

 

 

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
 I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

Poniżej link, z którym należy się zapoznać
http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych


                      

  TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

„To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

„Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

„Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

„Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

„Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

 

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

- przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu (w sali, szatni, łazience, ogrodzie przedszkolnym)

-stworzymy swój własny kodeks grupy, 

-poznamy budowę drzewa, wybrane liście i owoce drzew rosnące w parku i w lesie, poznamy cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku – jesieni,

-przypomnimy sobie części ciała człowieka,

-wysłuchamy opowiadań i wierszy: „Tata aż zaniemówił” – opowiadanie M. Strękowskiej – Zaremby, Linie papilarne – opowiadanie
A. Widzowskiej, Zasady przedszkolaka – wiersz B. Szelągowskiej, Moja droga – opowiadanie
M. Strękowskiej, „Jesienna wyprawa” – opowiadanie B. Szelągowskiej, „Gdzie jesteś jesieni? – wiersz H. Zdzitowieckiej, Smaczki zgadywaczki – opowiadanie A. Widzowskiej, W spiżarni – wiersz B. Szelągowskiej

- poznamy wygląd litery O, o i cyfr 1 i 2,

- porównamy liczebność (mało – dużo), będziemy grupować przedmioty i układać szeregi według kodu, tworzyć zbiory, liczyć kasztany i żołędzie, będziemy ćwiczyć orientację w schemacie własnego ciała,

- przypomnimy sobie poznane figury geometryczne: koło i kwadrat

- będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

- będziemy samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: ubierać i rozbierać się, myć ręce, spożywać posiłki, korzystać z toalety,

- będziemy rysować  kredkami, pastelami oraz kreślić po śladzie – rozwijać zdolności manualne,

- poznamy nowe piosenki „Idą witaminki”, „Idzie jesień przez świat”, „Ruch uliczny”, „Dziękuję, proszę, przepraszam”, „Czuję świat”.

 

W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

- poznamy opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby ”Beztroska wiewióreczka” „Drewniany papier” ”Wywiad” ,A.Widzowskiej ”Dziwne przygody kropelki wody”

- wysłuchamy wierszy J. Kaczanowskiej ”Mama i tata”, I.Słuchorzewskiej „Słota”, E.Stadtmuller „ Kto odlatuje, kto zostaje?”

-poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

- utrwalimy znajomość figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

-poznamy właściwości fizyczne piasku i gliny

-poznamy właściwości magnetyczne magnesu

-poznamy stolicę naszego województwa z najważniejszymi zabytkami i ciekawymi miejscami

-poznamy wygląd litery A, a, E, e, M ,m i cyfry 4,

- będziemy rozwijać umiejętność liczenia w zakresie 5 i więcej

- będziemy rozwijać zasób słownictwa i poprawną wymowę oraz budować dłuższe wypowiedzi,

-będziemy rozwijać słuch fonematyczny na poziomie sylaby

-poznamy najbardziej charakterystyczne zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

-poznamy nowe piosenki „Moja mama”, „Taniec w deszczu ”, „Wiewióreczka”,

-zrobimy medale dla mamy i taty

-będziemy rozwijać zdolności manualne(wyklejanie z plasteliny i wełny -”Tęczowy parasol” „Wełniany obrazek”)

 

Październik – język angielski

1. Autumn - nauka słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog

2. Utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”

3. Zabawy słowne i muzyczno-ruchowe

4. Weather - nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy,

cloud - nauka piosenki „What’s the weather like today?”

5. Utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych

6. Accessories - nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, wellingtons

7. Zabawy muzyczno – ruchowe w kole

8. Food - nauka słów związanych z jedzeniem: bread, milk, water, orange juice, chicken, fish

9. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…

10. Zabawy statyczne „which one is missing”, „chinesse whispers”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2020-10-27 17:10:58
  • Licznik odwiedzin: 11670442