Sobota, 19 wrzesień 2020 
Imieniny:
« » 

Aktualności

 OGŁOSZENIE

2 października o godz.9:30

w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Grodkowie przy ulicy Kościuszki 4 odbędzie się próbna ewakuacja.

 

5 października o godz.9:30

w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Grodkowie przy ulicy Elsnera odbędzie się próbna ewakuacja.

 

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 września 2020r. obowiązywać będzie procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć, z którą należy się zapoznać (załącznik 1)

Procedura_bezpieczestwa_dotyczca_zapobiegania_i_przeciwdziaania_COVID_nowa.docx

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA,

KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE

(Załącznik 2)

 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Informacje

Informacje dla rodziców

1. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola zebrania ogólne  i grupowe z rodzicami w najbliższej przyszłości nie będą organizowane w formie stacjonarnej. Jeżeli zmieni się  sytuacja epidemiologiczna możliwe będzie zorganizowane zebrania dla rodziców. W ważnych, istotnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z dyrekcją przedszkola lub nauczycielami grup.

2. Prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentacją przedszkola umieszczoną na stronie internetowej: pp2.grodkow.pl

- Statutem  przedszkola,

- Procedurami,

- Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

- zasadami odpłatności za przedszkole,

- oraz z dokumentacją poszczególnych grup przedszkolnych w zakładce Grupy dzieci.

3. Prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (intendent@pp2.grodkow.pllub dyrektor@pp2.grodkow.pl) zgłaszanie nieobecności dziecka:

 

- w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Kościuszki 4 do godz. 15: 00  w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu i do 8:00 w dniu nieobecności dziecka,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Elsnera 15 do godz.  14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Powstańców ŚL. 24 do godz. 14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu jest związane z możliwością odpisów za wyżywienie. Szczegółowe informacje w zakładce  Dla rodziców i Nasze przedszkole.

4. Informujemy rodziców, że  przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  w godzinach od 8:30 – 13:30. Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r. nie obowiązuje opłata za godziny ponadprogramowe.

5. Rada rodziców informuje, że wpłaty należy dokonać:

-  na Wyprawkę w wysokości 100 zł na konto: 62 8870 0005 2001 0032 4047 0002

-  na Radę Rodziców w wysokości 60 zł  na konto: 89 8870 0005 2001 0032 4047 0001

6. Uzyskanie informacji o  postępach i zachowaniu się dziecka w przedszkolu oraz w sprawach organizacyjnych w grupie rodzice uzyskają od nauczycieli grup w kontakcie telefonicznym lub mailowym – harmonogram konsultacji.

7. W przedszkolu organizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z potrzebami, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne indywidualne i grupowe

oraz rehabilitacja ruchowa. Kontakt  rodziców dzieci z logopedą, rehabilitantem i specjalistami z terapii pedagogicznej wg harmonogramu konsultacji.

8. Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycielkom w grupie problemów zdrowotnych dzieci związanych z alergiami pokarmowymi, chorobami przewlekłymi i innymi potrzebami dzieci.

 

 

  • Data aktualizacji: 2020-09-17 21:43:54
  • Licznik odwiedzin: 11419965