Czwartek, 4 czerwiec 2020 
Imieniny:
« » 

Aktualności

"Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 11.05.2020 r.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:30 do 16:30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą".

"Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci".

 
"Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19."

"W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich".


"Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu

w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny".

 
 
Dyrektor
Ewa Winiarska
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

W zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców zdecydowała się na współpracę z firmą Compensa.

Rodzice, którzy podejmą decyzję o ubezpieczeniu grupowym dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w roku szkolnym 2019/2020 bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto polisy 184/1020039 do dnia 15.10.2019 r.

konto numer 84 1240 6957 7008 2200 1020 0397, tytułem imię, nazwisko dziecka i data ur.

Jako ubezpieczyciela wybrano firmę Compensa TU SA VIG:

  • suma ubezpieczenia – 20,000 zł
  • kwota składki jednorazowej – 40,00 zł

 

Zakres ubezpieczenia:

 Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 20 000 zł.

 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 17 000 zł.

3Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 20 000 zł.

4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 10 000 zł. 

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenie przez, użądlenia – 200 zł.

6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150zł.

7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 8 000 zł.

8. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.

9. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 400 zł.

10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 400 zł.

 Zakres dodatkowy:

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia – 8 000 zł.

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne – 30 zł/dzień, limit 1 350 zł
Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji – 10 000 zł.
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych - 8 800 zł lub uszkodzenia sprzętu medycznego - 500zł.

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - 35 zł/dzień, limit 2 000 zł

 Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECK W SIECI – 2 zgłoszenia

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia udziala Pani

Dorota Gądek-Hutnik 504446436

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2020-06-04 10:22:15
  • Licznik odwiedzin: 10385137