Czwartek, 4 czerwiec 2020 
Imieniny:
« » 

Aktualności

"Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 11.05.2020 r.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:30 do 16:30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą".

"Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci".

 
"Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19."

"W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich".


"Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu

w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny".

 
 
Dyrektor
Ewa Winiarska
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2020-06-04 07:13:57
  • Licznik odwiedzin: 10383986