Niedziela, 17 styczeń 2021 
Imieniny:

Opłata za przedszkole

Numer konta za wyżywienie:

56 1020 3668 0000 5902 0290 0082

Numer konta za godziny:

54 1020 3668 0000 5002 0290 0074

ODBIORCA:
Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. Kościuszki 4
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, oraz numer sali do której obecnie uczęszcza.

 

Szanowni Państwo!

 


Bardzo prosimy, by opłaty za przedszkole były wpłacane

 

 W PRAWIDŁOWEJ WYSOKOŚCI 

 

W TERMINIE

 

do 10-ego każdego miesiąca ! 


jak czytać paski z płatnościami.pdf

Uchwała_odpłatność.pdf

Odpłatność składa się z dwóch części:

a) pierwszą część stanowi odpłatność za liczbę godzin korzystania dziecka z płatnych świadczeń przedszkola, wykraczających poza ustalony czas udzielania świadczeń bezpłatnych (08:30-13:30). Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych w wysokości 1,00 zł/godz.

b) drugą część stanowi odpłatność za wyżywienie w wysokości 6,00 zł dziennie.

ODPŁATNOŚĆ  ZA  WYŻYWIENIE  W STYCZNIU

WYNOSI

WYŻYWIENIE  19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł    

 

● PLUS GODZINY PONADWYMIAROWE ZA POPRZEDNI MIESIĄC,                                         

● MINUS OPUSZCZONE DNI W PORZEDNIM MIESIĄCU

                                                                                                                                              

 TERMIN PŁATNOŚCI DO 10-go  STYCZNIA                                                                      

 

INFORMACJĘ O OPŁATACH BĘDĄ W SALACH na 3-ci lub 4-ty dzień roboczy w danym m-cu

 

                                                                                                                                     

  • Data aktualizacji: 2021-01-17 16:31:41
  • Licznik odwiedzin: 12381695