Aktualności

 
 
 
 

 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda…”

 

Na przełomie stycznia i lutego  Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie organizowało Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda…” .W tym roku odbył się on w nieco innej formie.
W przeglądzie wzięło udział 11 grup z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych naszej Gminy:
  • Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej
  • Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej
  • Przedszkole Publiczne w Wierzbniku
  • Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie
  • Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Grodkowie.
Każda grupa przygotowała  kolędę i pastorałkę. Wszystkie dzieci zasłużyły na wielkie brawa za zaangażowanie, talent i chęci…
Komisja przyznała wszystkim grupom I miejsce. Dodatkowo wyróżnienie otrzymały dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Gnojnej oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie z sal 8 i 13.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

 


  

Narodowe Czytanie

dedykacja
list_gratuacyjny
WhatsApp_Image_2020-11-18_at_18.42.44

Szanowni Państwo!

   14 września 2020 r. Przedszkole Publiczne nr 2 wzięło udział w zorganizowanym po raz dziewiąty w kraju, a po raz pierwszy w naszej placówce, Narodowym Czytaniu 2020. W tym roku była to "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

By przystąpić do akcji propagującej zamiłowanie do polskiej literatury, zgłosiliśmy swój udział na stronie Kancelarii Prezydenta, zyskując tym samym Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej.

   Z radością i dumą pragniemy poinformować, że na ręce Pani Dyrektor wpłynęły podziękowania za uczestnictwo w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania 2020,  zawarte w liście od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy. Otrzymaliśmy również pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" opatrzony własnoręcznymi podpisami Pary Prezydenckiej.

   Cieszymy się niezmiernie z zainicjowanego przez nas przedsięwzięcia, w którym, wspólnie z dziećmi, wzięliśmy udział.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-20 18:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 18:14Aktualizacja dokonana przez:

Zmiany w organizacji pracy przedszkola

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W przedszkolu przy ul. Kościuszki 4 przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefon:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

 

W przedszkolu przy ul. Elsnera 15  przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Prosimy rodziców o użycie dzwonka przy drzwiach.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Przedszkole przy ul. Elsnera 15  502848553

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W oddziałach przedszkolnych  przy ul. Powstańców Śl. przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 14:20 -14:30

- II wyjście 15:15 – 15:30

- III wyjście  16:10 – 16:25.

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci przy pierwszym wejściu od podwórka oznaczonym literą C  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  - osłona ust i nosa, maseczki również muszą mieć dzieci, które będą przechowywane w woreczkach strunowych w szafkach indywidualnych w szatni.

Przy odbieraniu rodzic powiadamia telefonicznie (tel. 502848669)  pracownika przedszkola o chęci odbioru dziecka i cierpliwie czeka przed drzwiami wejściowymi. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego wynikają i są spójne z wytycznymi dyrektora Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 1 w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 24.

Rodzic wyposażony w ochronną maseczkę przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do jego grupy. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4 -  774155331

Oddziały przedszkolne  przy ul. Powstańców Śl. 24 -  502848669

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-10 16:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 16:47Aktualizacja dokonana przez:

Ogólne informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

1. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola zebrania ogólne  i grupowe z rodzicami w najbliższej przyszłości nie będą organizowane w formie stacjonarnej. Jeżeli zmieni się  sytuacja epidemiologiczna możliwe będzie zorganizowane zebrania dla rodziców. W ważnych, istotnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z dyrekcją przedszkola lub nauczycielami grup.

2. Prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentacją przedszkola umieszczoną na stronie internetowej: pp2.grodkow.pl

- Statutem  przedszkola,

- Procedurami,

- Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

- zasadami odpłatności za przedszkole,

- oraz z dokumentacją poszczególnych grup przedszkolnych w zakładce Grupy dzieci.

3. Prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (intendent@pp2.grodkow.pllub dyrektor@pp2.grodkow.pl) zgłaszanie nieobecności dziecka:

 

- w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Kościuszki 4 do godz. 15: 00  w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu i do 8:00 w dniu nieobecności dziecka,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Elsnera 15 do godz.  14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Powstańców ŚL. 24 do godz. 14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu jest związane z możliwością odpisów za wyżywienie. Szczegółowe informacje w zakładce  Dla rodziców i Nasze przedszkole.

4. Informujemy rodziców, że  przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  w godzinach od 8:30 – 13:30. Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r. nie obowiązuje opłata za godziny ponadprogramowe.

5. Rada rodziców informuje, że wpłaty należy dokonać:

-  na Wyprawkę w wysokości 100 zł na konto: 62 8870 0005 2001 0032 4047 0002

-  na Radę Rodziców w wysokości 60 zł  na konto: 89 8870 0005 2001 0032 4047 0001

6. Uzyskanie informacji o  postępach i zachowaniu się dziecka w przedszkolu oraz w sprawach organizacyjnych w grupie rodzice uzyskają od nauczycieli grup w kontakcie telefonicznym lub mailowym – harmonogram konsultacji.

7. W przedszkolu organizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z potrzebami, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne indywidualne i grupowe

oraz rehabilitacja ruchowa. Kontakt  rodziców dzieci z logopedą, rehabilitantem i specjalistami z terapii pedagogicznej wg harmonogramu konsultacji.

8. Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycielkom w grupie problemów zdrowotnych dzieci związanych z alergiami pokarmowymi, chorobami przewlekłymi i innymi potrzebami dzieci.

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-10 17:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:23Aktualizacja dokonana przez:

Rada Rodziców

Po wyborach rady rodziców w poszczególnych grupach

wybrano

Radę Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-19 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:17Aktualizacja dokonana przez:

REKRUTACJA 2021/2022

 

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie wydaje i przyjmuje wnioski

o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
w terminie od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.

 

 Wniosek do pobrania ze strony internetowej przedszkola (http://pp2.grodkow.pl/) - zakładka "dla rodziców".

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać

 

w sekretariacie przedszkola.

 

 Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola: www.pp2.grodkow.pl lub w sekretariacie przedszkola.

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-13 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-16 14:17Aktualizacja dokonana przez:

Telefony do oddziałów

Telefony do oddziałów

przy ulicy Elsnera: 502 848 553

przy ulicy Powstańców Śląskich: 502 848 669

przy ulicy Kościuszki: 77 415 53 31

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-08-29 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 17:39Aktualizacja dokonana przez: