Aktualności

Patronat medialny

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-03-25 23:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-25 23:36Aktualizacja dokonana przez:

REKRUTACJA 2017 / 2018

  

PLIKI DO POBRANIA I POZOSTAŁE INFORMACJE NT REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE: DLA RODZICÓW

 

  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Od 05 kwietnia 2017 r.

Do 18 kwietnia 2017 r.

Od 8 maja 2017 r.

Do 19 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Do 19 kwietnia 2017 r.

Do 23 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2017 r.

24 maja 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 26 kwietnia 2017 r.

30 maja 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2017 r.

31 maja 2017 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie)takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 23 do 28 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-03-27 23:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 23:04Aktualizacja dokonana przez:

„Mała Gwiazdka”

Więcej w zakładce "Akcje w przedszkolu". 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-12-09 22:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-09 22:46Aktualizacja dokonana przez:

Zmiana odpłatności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-02-26 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-26 15:37Aktualizacja dokonana przez:

Dobranocki z ONY

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-03-09 23:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-09 23:39Aktualizacja dokonana przez:

Opłaty - Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

W zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Podjęto decyzję o wyborze wariantu II  – składka 37 zł  płatna do 30.09.2017 r.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  508-238-997

 

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia: warunki umowy, szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia oraz likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu www.bezpieczny.pl m.in.:

Tabela Uszczerbku - http://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy -    http://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Szybki Kontakt -       http://bezpieczny.pl/kontakt

 

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

- wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania http://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

- kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

-Zgłoszenie szkody on-line http://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/

- Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na:  szkody@bezpieczny.pl

- Przesłać drogą listowną na adres :

AXA TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51

00-867  Warszawa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-09-10 21:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-10 21:12Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny "Świąteczna choineczka"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-12-06 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 11:12Aktualizacja dokonana przez: