Aktualności

 

Narodowe Czytanie

dedykacja
list_gratuacyjny
WhatsApp_Image_2020-11-18_at_18.42.44

Szanowni Państwo!

   14 września 2020 r. Przedszkole Publiczne nr 2 wzięło udział w zorganizowanym po raz dziewiąty w kraju, a po raz pierwszy w naszej placówce, Narodowym Czytaniu 2020. W tym roku była to "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

By przystąpić do akcji propagującej zamiłowanie do polskiej literatury, zgłosiliśmy swój udział na stronie Kancelarii Prezydenta, zyskując tym samym Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej.

   Z radością i dumą pragniemy poinformować, że na ręce Pani Dyrektor wpłynęły podziękowania za uczestnictwo w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania 2020,  zawarte w liście od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy. Otrzymaliśmy również pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" opatrzony własnoręcznymi podpisami Pary Prezydenckiej.

   Cieszymy się niezmiernie z zainicjowanego przez nas przedsięwzięcia, w którym, wspólnie z dziećmi, wzięliśmy udział.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-20 18:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 18:14Aktualizacja dokonana przez:

Zmiany w organizacji pracy przedszkola

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W przedszkolu przy ul. Kościuszki 4 przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefon:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

 

W przedszkolu przy ul. Elsnera 15  przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Prosimy rodziców o użycie dzwonka przy drzwiach.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Przedszkole przy ul. Elsnera 15  502848553

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W oddziałach przedszkolnych  przy ul. Powstańców Śl. przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 14:20 -14:30

- II wyjście 15:15 – 15:30

- III wyjście  16:10 – 16:25.

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci przy pierwszym wejściu od podwórka oznaczonym literą C  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  - osłona ust i nosa, maseczki również muszą mieć dzieci, które będą przechowywane w woreczkach strunowych w szafkach indywidualnych w szatni.

Przy odbieraniu rodzic powiadamia telefonicznie (tel. 502848669)  pracownika przedszkola o chęci odbioru dziecka i cierpliwie czeka przed drzwiami wejściowymi. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego wynikają i są spójne z wytycznymi dyrektora Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 1 w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 24.

Rodzic wyposażony w ochronną maseczkę przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do jego grupy. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4 -  774155331

Oddziały przedszkolne  przy ul. Powstańców Śl. 24 -  502848669

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-10 16:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 16:47Aktualizacja dokonana przez:

Ogólne informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

1. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola zebrania ogólne  i grupowe z rodzicami w najbliższej przyszłości nie będą organizowane w formie stacjonarnej. Jeżeli zmieni się  sytuacja epidemiologiczna możliwe będzie zorganizowane zebrania dla rodziców. W ważnych, istotnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z dyrekcją przedszkola lub nauczycielami grup.

2. Prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentacją przedszkola umieszczoną na stronie internetowej: pp2.grodkow.pl

- Statutem  przedszkola,

- Procedurami,

- Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

- zasadami odpłatności za przedszkole,

- oraz z dokumentacją poszczególnych grup przedszkolnych w zakładce Grupy dzieci.

3. Prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (intendent@pp2.grodkow.pllub dyrektor@pp2.grodkow.pl) zgłaszanie nieobecności dziecka:

 

- w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Kościuszki 4 do godz. 15: 00  w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu i do 8:00 w dniu nieobecności dziecka,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Elsnera 15 do godz.  14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Powstańców ŚL. 24 do godz. 14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu jest związane z możliwością odpisów za wyżywienie. Szczegółowe informacje w zakładce  Dla rodziców i Nasze przedszkole.

4. Informujemy rodziców, że  przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  w godzinach od 8:30 – 13:30. Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r. nie obowiązuje opłata za godziny ponadprogramowe.

5. Rada rodziców informuje, że wpłaty należy dokonać:

-  na Wyprawkę w wysokości 100 zł na konto: 62 8870 0005 2001 0032 4047 0002

-  na Radę Rodziców w wysokości 60 zł  na konto: 89 8870 0005 2001 0032 4047 0001

6. Uzyskanie informacji o  postępach i zachowaniu się dziecka w przedszkolu oraz w sprawach organizacyjnych w grupie rodzice uzyskają od nauczycieli grup w kontakcie telefonicznym lub mailowym – harmonogram konsultacji.

7. W przedszkolu organizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z potrzebami, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne indywidualne i grupowe

oraz rehabilitacja ruchowa. Kontakt  rodziców dzieci z logopedą, rehabilitantem i specjalistami z terapii pedagogicznej wg harmonogramu konsultacji.

8. Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycielkom w grupie problemów zdrowotnych dzieci związanych z alergiami pokarmowymi, chorobami przewlekłymi i innymi potrzebami dzieci.

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-10 17:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:23Aktualizacja dokonana przez:

Rada Rodziców

Po wyborach rady rodziców w poszczególnych grupach

wybrano

Radę Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-19 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:17Aktualizacja dokonana przez:

Telefony do oddziałów

Telefony do oddziałów

przy ulicy Elsnera: 502 848 553

przy ulicy Powstańców Śląskich: 502 848 669

przy ulicy Kościuszki: 77 415 53 31

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-08-29 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 17:39Aktualizacja dokonana przez:

ProteGO Safe

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link http://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-08-24 17:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-24 17:40Aktualizacja dokonana przez:

Bezpieczni w czasie epidemii

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ zaprasza do obejrzenia cyklu 10 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który przygotowany został pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomogli eksperci: m.in.: Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta; prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Leszek Czupryniak, prof. Marcin Czech, dr Paweł Grzesiowski, a także znani dziennikarze i przedstawiciele organizacji non-profit: Ewa Błaszczyk czy Tomasz Rożek. Swoją obecnością cykl zaszczycił także dr n. ekon. Adam Niedzielski –  Minister Zdrowia.

Jest to nowy projekt, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Załączamy link do filmu zapowiadającego cykl - http://youtu.be/hAL-HbtxBGE oraz linki do opublikowanych odcinków:

  1. Wiedza oparta na faktach http://youtu.be/UVvr9YpAEbc
  2. Higiena i bezpieczeństwo http://youtu.be/a87D6dxHPj4
  3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)? http://youtu.be/EDhMwv6bfE0
  4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?
  5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?
  6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
  7. Żywienie ma znaczenie!
  8. Podróże bez ryzyka
  9. Praca w nowej rzeczywistości
  10. Nasza odpowiedzialność

Wszystkie filmy są z napisami dla osób niesłyszących. Cykl filmów dostępny jest na kanale Akademia NFZ  na You Tube oraz na stronie http://linkd.pl/9adp

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-01 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:26Aktualizacja dokonana przez:

MINISTERSTWO ZDROWIA - koronawirus informacje

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-12 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-12 17:47Aktualizacja dokonana przez:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

Od dnia 1 września 2020r. obowiązywać będzie procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć, z którą należy się zapoznać (załącznik 1)

Procedura_bezpieczestwa_dotyczca_zapobiegania_i_przeciwdziaania_COVID_nowa.docx

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA,

KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-12 19:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-12 20:07Aktualizacja dokonana przez:

III Bieg Belfra

Już po raz kolejny nauczycielki naszego Przedszkola wzięły udział w III OPOLSKIM BIEGU BELFRA zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wszystkim biorącym udział w biegu SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-20 17:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 18:00Aktualizacja dokonana przez:

Wytyczne GIS

19 listopada 2020 r. ukazały się  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-26 22:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-26 22:20Aktualizacja dokonana przez: