Aktualności

Wakacje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-06-23 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-23 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

W zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców zdecydowała się na współpracę z firmą Compensa.

Rodzice, którzy podejmą decyzję o ubezpieczeniu grupowym dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w roku szkolnym 2019/2020 bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto polisy 184/1020039 do dnia 15.10.2019 r.

konto numer 84 1240 6957 7008 2200 1020 0397, tytułem imię, nazwisko dziecka i data ur.

Jako ubezpieczyciela wybrano firmę Compensa TU SA VIG:

 

Zakres ubezpieczenia:

 Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 20 000 zł.

 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 17 000 zł.

3Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 20 000 zł.

4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 10 000 zł. 

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenie przez, użądlenia – 200 zł.

6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150zł.

7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 8 000 zł.

8. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.

9. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 400 zł.

10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 400 zł.

 Zakres dodatkowy:

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia – 8 000 zł.

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne – 30 zł/dzień, limit 1 350 zł
Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji – 10 000 zł.
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych - 8 800 zł lub uszkodzenia sprzętu medycznego - 500zł.

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - 35 zł/dzień, limit 2 000 zł

 Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECK W SIECI – 2 zgłoszenia

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia udziala Pani

Dorota Gądek-Hutnik 504446436

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-09-10 21:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-07 21:03Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie opłaty

W roku szkolnym 2019/2020  składki na:wyprawkę, ubezpieczenie oraz Radę Rodziców należy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:

–  wyprawka - 80zł,

nr konta: 67 8870 0005 2001 0032 4047 0002

-  ubezpieczenie - 40zł,

nr konta: 84 1240 6957 7008 2200 1020 0397

  Rada Rodziców – 60 zł,

nr konta: 89 8870 0005 2001 0032 4047 0001


Termin dokonywania wpłat do dnia 15.10.2019r.

(w tytule wpłaty prosimy umieścić:imię, nazwisko dziecka, oraz grupę, do której dziecko uczęszcza). 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-08-04 21:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-08 14:01Aktualizacja dokonana przez:

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-05-27 20:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-27 20:02Aktualizacja dokonana przez:

Wyprawka początkującego przedszkolaka

Wyprawka początkującego przedszkolaka

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-08-28 20:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-23 11:41Aktualizacja dokonana przez:

Telefony do oddziałów

Telefony do oddziałów

przy ulicy Elsnera: 502 848 553

przy ulicy Powstańców Śląskich: 502 848 669

przy ulicy Kościuszki: 77 415 53 31

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-08-29 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 17:39Aktualizacja dokonana przez:

Informacja

Informujemy, że na stronie internetowej Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie link: http://gzszip.grodkow.pl/bip/budżet.html pod zakładką Budżet udostępniono sprawozdania roczne za 2018r. czyli: bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-05-16 21:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-16 21:23Aktualizacja dokonana przez:

Zebranie informacyjne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-08-07 21:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-07 21:15Aktualizacja dokonana przez:

Listy dzieci

Lista dzieci nowoprzyjętych z podziałem na grupy na rok szkolny 2019/2020 dostępna będzie w głównym holu przedszkola (gazetka informacyjna) 

- 19.08. 2019r. (poniedziałek).

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-08-07 21:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-07 21:26Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

      W związku z upałami informujemy rodziców, że nasze  przedszkole nie posiada  klimatyzacji.  Zapewniamy dzieciom warunki temperaturowe na miarę naszych możliwości. Dzieci  mają  nieograniczony dostęp do wody mineralnej.  Spacery organizujemy w godzinach porannych.

     Informujemy również rodziców, że w związku z upałami umożliwiamy rodzicom wcześniejszy  odbiór dzieci z przedszkola  w dogodnych dla  rodziców godzinach,

bez wcześniejszych uzgodnień z nauczycielami grup.

Przypominamy o zapewnieniu dzieciom nakryć głowy na czas upałów.

 

 

                                             Dziękujemy za zrozumienie sytuacji

                     Dyrekcja Przedszkola

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-06-13 08:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-13 08:48Aktualizacja dokonana przez: