Aktualności

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

W zakresie przedszkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców zdecydowała się na współpracę z firmą Compensa.

Rodzice, którzy podejmą decyzję o ubezpieczeniu grupowym dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w roku szkolnym 2019/2020 bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto polisy 184/1020039 do dnia 15.10.2019 r.

konto numer 84 1240 6957 7008 2200 1020 0397, tytułem imię, nazwisko dziecka i data ur.

Jako ubezpieczyciela wybrano firmę Compensa TU SA VIG:

 

Zakres ubezpieczenia:

 Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 20 000 zł.

 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 17 000 zł.

3Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 20 000 zł.

4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 10 000 zł. 

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenie przez, użądlenia – 200 zł.

6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150zł.

7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 8 000 zł.

8. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.

9. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 400 zł.

10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 400 zł.

 Zakres dodatkowy:

Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia – 8 000 zł.

Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne – 30 zł/dzień, limit 1 350 zł
Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji – 10 000 zł.
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych - 8 800 zł lub uszkodzenia sprzętu medycznego - 500zł.

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - 35 zł/dzień, limit 2 000 zł

 Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECK W SIECI – 2 zgłoszenia

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia udziala Pani

Dorota Gądek-Hutnik 504446436

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2017-09-10 21:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-16 09:48Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie opłaty

W roku szkolnym 2019/2020  składki na:wyprawkę, ubezpieczenie oraz Radę Rodziców należy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:

–  wyprawka - 80zł,

nr konta: 62 8870 0005 2001 0032 4047 0002

-  ubezpieczenie - 40zł,

nr konta: 84 1240 6957 7008 2200 1020 0397

  Rada Rodziców – 60 zł,

nr konta: 89 8870 0005 2001 0032 4047 0001


Termin dokonywania wpłat do dnia 15.10.2019r.

(w tytule wpłaty prosimy umieścić:imię, nazwisko dziecka, oraz grupę, do której dziecko uczęszcza). 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-08-04 21:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-02 16:42Aktualizacja dokonana przez:

Telefony do oddziałów

Telefony do oddziałów

przy ulicy Elsnera: 502 848 553

przy ulicy Powstańców Śląskich: 502 848 669

przy ulicy Kościuszki: 77 415 53 31

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-08-29 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 17:39Aktualizacja dokonana przez:

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu.

Oddział na Kościuszki:

Informację przekazujemy najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności,  do godziny 8:00 !!!

---> na adres e-mailowy: intendent@pp2.grodkow.pl
---> telefonicznie:  77 415 53 31

---> do nauczyciela grupy

 

Oddziały na Elsnera oraz Powstańców Śląskich:

Informację przekazujemy dzień wcześniej do godziny 14:30 !!!

Telefonicznie:  Elsnera: 502 848 553

Telefonicznie:  Powstańców Śląskich: 502 848 669

W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

W przypadku nie zgłoszenia w odpowiednim czasie nieobecności istnieje możliwość odebrania obiadu ze stołówki w danym dniu najpóźniej do godziny 14:00 (w tym celu przynosimy własne pojemniki).

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-08-29 22:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-02 16:46Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie

WAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

ZGŁOSZONO W PRZEDSZKOLU PRZYPADEK WSZAWICY

 

ZOSTANIE DOKONANY PRZEGLĄD CZYSTOŚCI GŁÓW DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE. O TERMINIE PRZEGLĄDU POINFORMUJEMY RODZICÓW W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ WYCHOWAWCY GRUP

 

 

 

Informacja dla rodziców dotycząca wszawicy

 

 

Szanowny Rodzicu!

 

Wszawica to problem, z którym możesz zmierzyć się i Ty – nawet jeśli bardzo dbasz o swoje dziecko. Warto więc zapoznać się z poniższymi informacjami po to, by móc skutecznie z nią walczyć:

 

 1. Wszawica może pojawić się w każdym miejscu, w którym znajdują się duże skupiska ludzkie, np. w środkach transportu komunikacji miejskiej, szkołach, przedszkolach, szpitalach.
 2. Należy uczyć dziecko, by nie pożyczało grzebieni, ręczników itp. Niestety czasem bliski kontakt z osobą zarażoną lub np. użytkowanie z nią tych samych szafek w szatni może spowodować wszawicę u dziecka.
 3. Wszawicę wywołują wszy. Są to groźne, niewielkie (2–3 mm) owady pasożytnicze, które żywią się ludzką krwią. Istnieją wszy głowowe (najczęściej spotykane), odzieżowe i łonowe.
 4. Wesz głowowa żyje na owłosionej części głowy. Najczęściej u nasady włosów składa swoje jajeczka (gnidy), z których po tygodniu wylegają się larwy. Te dojrzewają kolejne siedem dni. Wówczas zaczynają przegryzać skórę głowy, by móc odżywiać się krwią. W zamian wstrzykują ślinę wywołującą silny świąd, a w miejscu ukłucia powstaje mała swędząca grudka.
 5. Gnidy mają około1 mmśrednicy i są szarobiałe. Przyklejają się u nasady włosów, szczególnie często ukrywają się za małżowinami usznymi i na potylicy.
 6. Groźne mogą okazać się powikłania wywołane zdrapywaniem strupków po ugryzieniu. Zakażenie wtórne może przyczynić się do ropnego zapalenia skóry i węzłów chłonnych.

 

Jak należy się zachować w przypadku zauważenia objawów wszawicy?

 

 1. Natychmiast zawiadom wychowawcę dziecka. Nie wolno się wstydzić! Tylko wspólne działanie może uchronić przed powtórnym zakażeniem.
 1. Stosuj specjalistyczne środki owadobójcze – szampony, lotiony, preparaty roślinne – na owłosioną skórę głowy. Przed ich zastosowaniem trzeba uważnie zapoznać się z dołączoną ulotką.
 2. Wszelkie zabiegi dezynfekcyjne powtórz po 7–10 dniach ze względu na wysoką odporność gnid.
 3. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przeczytamy, że gnidy „można usunąć z głowy, płucząc uprzednio umyte włosy octem o stężeniu 6 proc., który powoduje ich odklejenie”.
 4. Jeżeli zachoruje jeden członek rodziny, leczą się wszyscy domownicy.
 5. Warto zostawić dziecko w domu, wtedy walka z wszami będzie szybsza i skuteczniejsza.


Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy
w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

§ 1

Procedura  zostaje wprowadzona w celu  ochrony  dzieci przed  rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Aby zrealizować cel opisany w § 1, zobowiązuje się:

1) rodziców/opiekunów  prawnych  do regularnego monitorowania  czystości skóry głowy dziecka,

2) nauczycieli  do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi  przedszkola  wszystkich

informacji  dotyczących  pojawienia  się  objawów  zakażenia  wszawicą u podopiecznych,   które  zauważyli  lub  o  których  dowiedzieli  się  od rodziców/opiekunów prawnych,

3) pracowników  obsługi do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi   przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.

 

§ 3

1. Przed planowaną kontrolą należy pisemnie powiadomić rodziców (komunikat na stronie internetowej oraz ogłoszenie na tablicy w szatni).

2. Procedurę  działań umieszcza  się  na  stronie  internetowej  przedszkola  oraz  zawiesza  na   tablicy ogłoszeń.

 

§ 4

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy, na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców. Dokonane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

§ 5

1.  Zgoda rodziców  na objęcie dziecka opieką – w tym również opieką zdrowotną udzielaną przez pielęgniarkę – wiąże się z wyrażeniem zgody  na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w przedszkolu lub w danej grupie. W sposób przyjęty w placówce powiadamia się rodziców/ prawnych opiekunów o terminie kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza pielęgniarka zobowiązana do zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko. Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia osoby dobrze mu znanej, badaniu może towarzyszyć wychowawca/woźna z danej grupy. Po każdym badaniu pielęgniarka dezynfekuje ręce lub zmienia rękawiczki

 

§ 6

1. Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

1) pielęgniarka zawiadamia dyrektora przedszkola o wynikach kontroli przedstawiając skalę zjawiska w poszczególnych grupach przedszkolnych;

2) dyrektor/wychowawca grupy w sposób przyjęty w placówce, informuje rodziców o niestwierdzeniu lub stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, o  konieczności  podjęcia  niezwłocznie  zabiegów higienicznych skóry głowy dziecka, w tym informuje o konieczności poddania się leczeniu wszystkich domowników,

3) pielęgniarka/wychowawczyni grupy  zobowiązana  jest  do  monitorowania skuteczności działań;  ponowną kontrolę  przeprowadza  po 7  do 10 dniach kuracji (zabiegach higienicznych przeprowadzonych przez rodziców) oraz informuje dyrektora o jej wynikach,

4) dyrektor/wychowawca grupy informuje wszystkich  rodziców o braku wszawicy lub o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci oraz zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników.
2. Stan dzieci zakażonych musi być monitorowany przez pielęgniarkę lub wychowawcę grupy do momentu ustąpienia zakażenia.

 

§ 7

1. Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

1) dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności w zwalczaniu wszawicy, np. brak środków finansowych,

2) jeżeli  pielęgniarka/wychowawca stwierdzi  nieskuteczność zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych – zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,

3) dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-09-16 22:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-27 11:06Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-09-04 20:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-04 20:30Aktualizacja dokonana przez:

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Warszawa, 7 października 2019 r.

 

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

Co to są e-papierosy?

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

 

Jak działają e-papierosy?

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

 

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

 

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

 

Problem używania e-papierosów

W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

 

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

 

Układ narządów

Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa

Układ oddechowy

- podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

Układ immunologiczny

- indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).

Ośrodkowy
układ nerwowy

- zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
- upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
- skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

Pozostałe układy

- podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
- nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

 

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-10-08 22:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-08 22:01Aktualizacja dokonana przez:

Informacja

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-10-09 21:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-10 21:24Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie

UWAGA RODZICE !!

PRZEGLĄD GŁÓW W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM PRZYPADKU WSZAWICY W PRZEDSZKOLU PRZEPROWADZI PANI PIELĘGNIARKA W DNIACH:

 


Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy
w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

§ 1

Procedura  zostaje wprowadzona w celu  ochrony  dzieci przed  rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Aby zrealizować cel opisany w § 1, zobowiązuje się:

1) rodziców/opiekunów  prawnych  do regularnego monitorowania  czystości skóry głowy dziecka,

2) nauczycieli  do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi  przedszkola  wszystkich

informacji  dotyczących  pojawienia  się  objawów  zakażenia  wszawicą u podopiecznych,   które  zauważyli  lub  o  których  dowiedzieli  się  od rodziców/opiekunów prawnych,

3) pracowników  obsługi do  niezwłocznego  zgłaszania  dyrektorowi   przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.

 

§ 3

1. Przed planowaną kontrolą należy pisemnie powiadomić rodziców (komunikat na stronie internetowej oraz ogłoszenie na tablicy w szatni).

2. Procedurę  działań umieszcza  się  na  stronie  internetowej  przedszkola  oraz  zawiesza  na   tablicy ogłoszeń.

 

§ 4

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy, na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców. Dokonane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

§ 5

1.  Zgoda rodziców  na objęcie dziecka opieką – w tym również opieką zdrowotną udzielaną przez pielęgniarkę – wiąże się z wyrażeniem zgody  na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w przedszkolu lub w danej grupie. W sposób przyjęty w placówce powiadamia się rodziców/ prawnych opiekunów o terminie kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza pielęgniarka zobowiązana do zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko. Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia osoby dobrze mu znanej, badaniu może towarzyszyć wychowawca/woźna z danej grupy. Po każdym badaniu pielęgniarka dezynfekuje ręce lub zmienia rękawiczki

 

§ 6

1. Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

1) pielęgniarka zawiadamia dyrektora przedszkola o wynikach kontroli przedstawiając skalę zjawiska w poszczególnych grupach przedszkolnych;

2) dyrektor/wychowawca grupy w sposób przyjęty w placówce, informuje rodziców o niestwierdzeniu lub stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, o  konieczności  podjęcia  niezwłocznie  zabiegów higienicznych skóry głowy dziecka, w tym informuje o konieczności poddania się leczeniu wszystkich domowników,

3) pielęgniarka/wychowawczyni grupy  zobowiązana  jest  do  monitorowania skuteczności działań;  ponowną kontrolę  przeprowadza  po 7  do 10 dniach kuracji (zabiegach higienicznych przeprowadzonych przez rodziców) oraz informuje dyrektora o jej wynikach,

4) dyrektor/wychowawca grupy informuje wszystkich  rodziców o braku wszawicy lub o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci oraz zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników.
2. Stan dzieci zakażonych musi być monitorowany przez pielęgniarkę lub wychowawcę grupy do momentu ustąpienia zakażenia.

 

§ 7

1. Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

1) dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności w zwalczaniu wszawicy, np. brak środków finansowych,

2) jeżeli  pielęgniarka/wychowawca stwierdzi  nieskuteczność zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych – zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,

3) dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

 


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-10-10 21:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-14 08:42Aktualizacja dokonana przez: