Aktualności


Szanowni Państwo!


Bardzo prosimy, by opłaty za przedszkole były wpłacane

W PRAWIDŁOWEJ WYSOKOŚCI I TERMINOWO 

do 10-ego każdego miesiąca.

                                                                                                                                                                              Dziękujemy!

 


Konkurs

 Drogie przedszkolaki!!!
zapraszamy Was do udziału w konkursie
pt. „Owocowo-warzywne stworki”.
ogłoszenie-->>pobierz.pdf

 Ogłoszenie


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
z dniem 14.12.2020 r.
wprowadza zmiany w organizacji pracy przedszkola


Zamykamy wejście B od ogrodu.

treść ogłoszenia -->> pobierz.pdf

 

 

Zmiany w organizacji pracy przedszkola

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W przedszkolu przy ul. Kościuszki 4 przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefon:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

 

W przedszkolu przy ul. Elsnera 15  przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 13:15 -13:30

- II wyjście 14:15 – 14:30

- III wyjście  15:15 – 15:30

- IV wyjście  16:10 – 16:25

Prosimy rodziców o użycie dzwonka przy drzwiach.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4  774155331

Przedszkole przy ul. Elsnera 15  502848553

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie

zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS 

z dniem 1.09.2020r.  wprowadza  zmiany w organizacji pracy przedszkola

 

W oddziałach przedszkolnych  przy ul. Powstańców Śl. przyprowadzanie  dzieci w godzinach porannych odbywać się będzie w następujących godzinach:

– I wejście  6:30-6:45

- II wejście 7:30-7:45

- III wejście 8:30 – 8:45

Odbierać  dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice. W szczególnych wypadkach może odebrać dziecko osoba upoważniona przez rodzica, posiadająca w dniu odbioru pisemną zgodę na odbiór dziecka  i dokument tożsamości. Odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych odbywać się będzie  w następujących godzinach:

- I wyjście 14:20 -14:30

- II wyjście 15:15 – 15:30

- III wyjście  16:10 – 16:25.

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci przy pierwszym wejściu od podwórka oznaczonym literą C  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  - osłona ust i nosa, maseczki również muszą mieć dzieci, które będą przechowywane w woreczkach strunowych w szafkach indywidualnych w szatni.

Przy odbieraniu rodzic powiadamia telefonicznie (tel. 502848669)  pracownika przedszkola o chęci odbioru dziecka i cierpliwie czeka przed drzwiami wejściowymi. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego wynikają i są spójne z wytycznymi dyrektora Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 1 w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 24.

Rodzic wyposażony w ochronną maseczkę przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do jego grupy. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

Na  terenie przedszkola obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich.

Wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie w godzinach urzędowania przedszkola lub pocztą elektroniczną.

Telefony:

Przedszkole przy ul. Kościuszki 4 -  774155331

Oddziały przedszkolne  przy ul. Powstańców Śl. 24 -  502848669

Poczta elektroniczna: dyrektor @pp2.grodkow.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-10 16:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 16:47Aktualizacja dokonana przez: