Sala nr 11 KRASNOLUDKI

Nasza Sala

Oddział czynny: 8:30-16:30

Nauczycielki:                                          

mgr Małgorzata Wisła

lic. Adriana Jurasz

J. angielski: mgr Sylwia RomianTEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 1. Projekt: „Emocje” – 30.11. – 04.12.2020 r.
 2. „Idzie zima ze śniegiem” – 07.12 – 11.12.2020 r.
 3. „Idą święta” –  14.12 – 18.12.2020 r.
 4. „Tradycje bożonarodzeniowe”  – 21.12. – 25.12.2020 r.
 5. „Mijają dni, miesiące, lata…” -  28.12. - 01.01.2021 r.

 

W  grudniu w grupie 4-latków:
 • poznamy wiersz M. Konopnickiej: „Stefek Burczymucha” i K. Datkun-Czerniak: „Pracowita zima”,  oraz opowiadania: S. Doroszuk, J. Gawryszewskiej i J. Hermanowskiej: "Z pamiętnika Agaty”, B. Szelągowskiej: „Pieluszkowe śnieżki”, E. Stadtmuller: „Wigilijny gość” i „Czas o nikim nie zapomina”,
 • będziemy wspólnie rozmawiać nt. poznanych utworów, uczyć się budowania prostego zdania i cierpliwego oczekiwania na kolejność wypowiedzi,
 • będziemy gościć w naszej sali św. Mikołaja i zaprzęg reniferów (uroczystość grupowa - „Mikołajki”),
 • zdobędziemy wiadomości na temat upływającego czasu i jego następstw,
 • utrwalimy umiejętość stosowania określeń położenia przedmiotów nad, pod, obok, pomiędzy, za,
 • nauczymy się używania jednostek miary: długi, krótki, równy, mniejszy, większy,
 • będziemy uczestniczyć w projekcie „EMOCJE”,
 • nauczymy się nowych piosenek: „Pierwszy śnieg”, „Już święta”,
 • wykonamy prace plastyczne: „Emocje”, „Pierwszy śnieg”, „Zielona choineczka”, „Rodzinne święta”,
 • zdobędziemy wiedzę w zakresie umiejętności okreśania (szacowania) długości i miary przedmiotów wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • utrwalimy umiejętność przeliczania w zakresie 4 i więcej,
 • będziemy kolędować i ubierać choinkę w naszej sali,
 • weźmiemy udział w uroczystości grupowej: „Dzień wiedzy o zwierzętach Europy”,
 • poznamy stolicę województwa dolnośląskiego - Wrocławia,
 • rozwiniemy kompetencje kluczowe: osobiste, społeczne, obywatelskie, w zakresie umiejętności uczenia się, w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, matematyczne, w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcym.

Na zajęciach z języka angielskiego poznamy:
 1. “Let’s play!”. Powtórzenie i utrwalenie zwrotów: jump, run, play the ball, hide and seek.
 2. „Santa Claus is coming to Town” – poznajemy słownictwo związane ze Świętym Mikołajem: Santa Claus, prezent, white beard, red hat. Zabawa z piosenką: „Santa, where are you?”
 3. „It’s Winter, it’s cold”- poznajemy słownictwo związane z zimą: snowman, snowball, angel,
 4. „Christmas magic”- Poznajemy słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia - christmas tree, prezent, star, mistletoe. Nauka piosenki „Little snowflake”.
 5. .Zabawa: „Hide and seek monkey”. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z całego miesiąca. Nauka rymowanki: „ It’s cold” 

 

„Idzie jesień…przesz las, park”

W ramach realizacji tematyki „Idzie jesień…przesz las, park” wykonaliśmy las w słoiku i zasadziliśmy drzewko.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-24 15:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 20:08Aktualizacja dokonana przez:

Kółko literackie - "Z literaturą za pan brat" - październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-01 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 17:49Aktualizacja dokonana przez:

JĘZYK ANGIELSKI - INFORMACJE

W grupie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego we wtorek od godziny 8.30 do 9.30

 

1.Nauka zwrotów „Hello, How are you?”, „My name is…”. Zabawa z kostką, rozwijająca pamięć i spostrzegawczość, powtórzenie poznanego słownictwa.

2.Uczymy się wiersza „Summer poem”. Zabawa ruchowa „ Simon says”.Śpiewamy piosenkę” The Wheel on the bus”

3.Traffic lights-red light- stop, Green light- go. Śpiewamy piosenkę „ If you’re happy…”

4.Fellings- uczucia, nauka zwrotów: I’m happy, I’m sad, I’m hungry, I’m surprised.

5.Nauka piosenki „Summer song” – ilustracja piosenki ruchem, powtórzenie i ustalenie słownictwa związanego  latem (sun, kite, ball, ice cream)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-11 17:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-11 17:37Aktualizacja dokonana przez:

ZAJĘCIA WZBOGACAJĄCE OFERTĘ PRZEDSZKOLA

Grupie prowadzone są zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-11 17:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 16:53Aktualizacja dokonana przez:

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "IDŹ TY LEPIEJ, KOZIOŁECZKU SZUKAĆ SWEGO PACANOWA"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-13 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 21:32Aktualizacja dokonana przez:

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-14 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14 09:52Aktualizacja dokonana przez:

RELIGIA

Zajęcia z religii odbywają się w piątek w godzinach
14:00 - 14:30

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-15 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 12:33Aktualizacja dokonana przez:

CZYTANIE NARODOWE 2020 "BALLADYNA" JULIUSZ SŁOWACKI

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 19:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-20 20:07Aktualizacja dokonana przez:

praca plastyczna - WRZESIEŃ

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 19:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 14:33Aktualizacja dokonana przez:

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 

21 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Czekały na nas zadania ukryte w baloniku. Były mini konkurencje sprawnościowe, megakolorowanka i balon z helem, który poleciał do nieba, by spełnić marzenia przedszkolaków. Marzenia o domowych zwierzakach z pewnością spełnią rodzice, ale marzenie o śniegu musieliśmy skierować wyżej.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-24 16:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 20:08Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Spadającego Liścia

25 września powitaliśmy w naszej sali Panią Jesień. Przyszła do nas ustrojona w kolorowe liście. Niestety większość z nich zabrał jej wiatr, więc poprosiła nas o pomoc... Samodzielnie wykonaliśmy dla niej piękne i różnobarwne listki. Natępnie, z pomoca naszej Pani wychowawczyni, umieściliśmy je na drzewku, które wyrosło nam niespodziewanie w sali. Cieszymy się, że mogliśmy w tak ciekawy sposób świętować "Dzień Spadającego Liścia".

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-29 20:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-29 20:44Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Dnia 29.09.2020r. dzieci z grupy Krasnoludków obchodziły Dzień Pieczonego Ziemniaka. Najpierw wysłuchały bajki o Ziemniaczanej Królewnie, następnie grały w grę - quiz Gorący Ziemniak, próbowały ziemniaczków z masłem i solą, mogły zamienić się w Ziemniaczki z bajki dzięki "ziemniaczanej makiecie"  oraz wykonały zadania sprawnościowe z ziemniaczkami.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-02 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 10:33Aktualizacja dokonana przez:

Informacje ogólne

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 4 latków:

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola”

Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Godziny pracy oddziałów:

sala 9: 6.30 - 14.30

sala 10: 7.30 - 15.30

sala 11: 8.30 - 16.30

 

W grupach zbiorczych od godziny 6.30 do 7.30 przebywają dzieci z sal 9, 10 i 11

                                od godziny 7.30 do 8.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 14.30 do 15.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 15.30 do 16.30 - dzieci z sal 9, 10 i 11


Ramowy plan dnia -->> pobierz


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-08 16:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 18:50Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - PAŹDZIERNIK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-08 16:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09 11:57Aktualizacja dokonana przez:

kółko plastyczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-08 16:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 21:35Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Ratownictwa Medycznego

12 i 13 października w salach 9 i 11 obchodziliśmy Dzień Ratownictwa Medycznego. Utrwaliliśmy numery alarmowe, nauczyliśmy się sprawdzać funkcje życiowe osoby poszkodowanej metodą "widzę-słyszę-czuję", wiemy, w jaki sposób ułożyć w pozycji bocznej ustalonej potrzebującego pomocy, a na koniec wykonaliśmy kartkę-laurkę z życzeniami dla ratowników medycznych z pogotowia ratunkowego w Grodkowie. Nie obyło się bez niespodzianki! Panowie ratownicy przyjechali we wtorek pod nasze przedszkole. Niestety nie mogli wejść do budynku, ale urządzili nam prawdziwe przedstawienie, które, co prawda oglądaliśmy przez okna, jednak i tak świetnie się bawiliśmy. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, a Pan Maciej-ratownik pokazał nam wnętrze karetki, przenośny defibrylator i podstawowy sprzęt, który zabierają ze sobą, gdy jadą do pacjenta. Dziękujemy i jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-15 18:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 18:39Aktualizacja dokonana przez:

Skąd się bierze chleb?

Skąd się bierze chleb? Przedszkolaki już wiedzą. Próbowały nawet same zrobić mąkę. I udało się!!!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-15 18:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 18:31Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Drzewa

13.10.2020r. Krasnoludki obchodziły Dzień Drzewa. Święto miało na celu uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie  i ich znaczenia w życiu człowieka. Poznaliśmy kilka gatunków drzew, nazwaliśmy imieniem Lolek nasz malutki świerk, nawet zaśpiewaliśmy jemu "Sto lat", obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. "Jak powstaje papier" oraz wykonaliśmy grupową pracę plastyczną przedstawiającą jesienne drzewo.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-15 18:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 18:33Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Wiedzy o Zwierzętach Ameryki Północnej i Południowej

W piątek, 16 października, w naszej sali było bardzo egzotycznie... A to za sprawą nietypowych zwierząt i ich odgłosów, dobiegających zza drzwi każdej z sal😉 W tym dniu dowiedzieliśmy się, jakie zwierzątka zamieszkują Amerykę Północną i Południową, z zaciekawieniem słuchaliśmy wydawanych przez nie dźwięków, naśladowaliśmy ich sposób poruszania się, a żeby utrwalić wiedzę o ich wyglądzie, wykonaliśmy pracę plastyczną. My wybraliśmy wielobarwną papużkę, z którą sobie doskonale poradziliśmy. Musimy przyznać, że ten dzień był bardzo ciekawy, pełen atrakcji i nowych doświadczeń.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-18 20:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-18 20:34Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Szczególnie przybliżona została treść bajki ,,Trzy świnki", której celem uświadomienie dzieciom znaczenia pracowitości w życiu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-11 21:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-11 21:05Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Jeża

10 listopada dzieci z naszej sali obchodziły Dzień Jeża. Wysłuchaliśmy ciekawostek na temat tych zwierzątek, a także podglądaliśmy w internecie jeżyki z fundacji Jeżurkowo.


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-11 21:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-11 21:09Aktualizacja dokonana przez:

Szkoła do hymnu

Celem inicjatywy jest zachęcanie dzieci do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-11 21:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-11 21:12Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - LISTOPAD

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-11 21:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 10:40Aktualizacja dokonana przez:

Dzień wiedzy o zwierzętach chronionych w Polsce - zajęcia otwarte dla rodziców.


27 listopada obchodziliśmy w naszej sali "Dzień wiedzy o zwierzętach chronionych w Polsce". Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta w naszym kraju  objęte są ochroną, rozumiemy konieczność dbania o nie, mamy świadomość, że człowiek powinien zabiegać o to, by stworzenia te mogły żyć bezpiecznie w swoim naturalnym środowisku. W trakcie zabawy utrwalaliśmy nazwy zwierząt takich jak: żubr, foka szara, sowa uszata, żółw błotny. Na koniec wykonaliśmy album "Zwierzęta chronione w Polsce". Zajęcia te przyniosły nam sporo wrażeń i ciekawych doświadczeń oraz wiedzy o obowiązku ochrony wszystkich zwierząt.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-28 16:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 15:22Aktualizacja dokonana przez:

Kółko literackie - "Z literaturą za pan brat" - listopad


Cz. Janczarski "Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel - serce czyste... Piękne są nasze barwy ojczyste."

Dlaczego Bałtyk jest słony?". Polisensoryczna zabawa z legendą.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-28 16:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 18:03Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny "Mikołaj oczami dziecka"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-01 16:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 16:01Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Górnika

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-01 17:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 17:54Aktualizacja dokonana przez:

Gry i zabawy na świeżym powietrzu


Niestraszna nam pogoda! Dziś, dzieci z sal 9 i 11 aktywnie uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu. Były ćwiczenia gimnastyczne, była rozgrzewka do piosenki "Muzyczny STOP!", a na koniec postanowiliśmy do naszych harców zaprosić i "Starego niedźwiedzia", który, wraz z nadejściem jesieni, układa się powoli do snu w swojej gawrze. Już nie możemy się doczekać śniegu, ponieważ planujemy ulepić bałwana!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-01 17:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 17:58Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - Grudzień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-02 15:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 15:42Aktualizacja dokonana przez:

Hokus-pokus, czary-mary... Andrzejki


Tradycyjnie, jak co roku, 30 listopada obchodzimy imieniny Andrzeja. Jest to magiczny czas, pełen wróżb  i niecierpliwego oczekiwania na spełnienie marzeń... W tym dniu przede wszystkim kobiety próbowały poznać swoją przyszłość lub dowiedzieć się, jaki mężczyzna jest im pisany. By tradycji stało się zadość, i my postanowiliśmy trochę poczarować... Nie tylko dziewczynki bawiły się dobrze. Chłopcy też chętnie angażowali się w zabawę... Nasze przedszkolne andrzejki naprawdę były udane!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-02 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 18:47Aktualizacja dokonana przez:

Kółko literackie - "Z literaturą za pan brat" - Legenda o św. Mikołaju - grudzień

 
Nie trzeba być świętym, żeby czynić dobro... Tego dziś się dowiedzieliśmy, słuchając legendy o Mikołaju, który, zanim został świętym, był zwykłym chłopcem, dzieckiem takim, jak my. Gdy dorósł, postanowił, że zawsze będzie pomagał potrzebującym. Na pamiątkę tego wydarzenia do dziś obchodzimy mikołajki. To już tradycja. Radosne oczekiwanie na pojawienie się tej magicznej daty - 6 grudnia. My też czekamy!
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-03 17:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 17:53Aktualizacja dokonana przez: