Sala nr 11 KRASNOLUDKI

Nasza Sala

Oddział czynny: 8:30-16:30

Nauczycielki:                                          

mgr Małgorzata Wisła

lic. Adriana Jurasz

J. angielski: mgr Sylwia RomianTEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. ,,Mój dom” – 2.11.- 6.11.2020 r.
 2. ,,Moje prawa i obowiązki” – 9.11.- 13.11.2020 r.
 3. ,,Moje zdrowie i bezpieczeństwo” – 16.11.-20.11 2020 r.
 4. ,,Jak wyglądał świat przed milionami lat” – 23.11.- 27.11. 2020 r.

 

W  listopadzie w grupie 4-latków:

 • poznamy opowiadania B. Szelągowskiej ,,Olek i tabletki na gardło” i „Świat sprzed milionów lat”, E. Stadtmuller ,,Czy ja jestem gość?” i „Pod jednym dachem”, wiersz I. R. Salach „ Zdrowie”
 • będziemy wspólnie rozmawiać nt poznanych utworów, uczyć się budowania prostego zdania i cierpliwego oczekiwania na kolejność wypowiedzi,
 • zdobędziemy wiedzę na temat różnorodności zabudowań architektonicznych,
 • zdobędziemy wiadomości dotyczące naszego zdrowia i nawyków higienicznych,
 • nauczymy się nowych piosenek:
 1.  ,,Porządki”, -->>pobierz
 2. ,,Urządzenia domowe”, -->>pobierz
 3. „Kolega dinozaur”, -->>pobierz
 4. „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”,-->>pobierz
 • wykonamy prace plastyczne:  ,,Mój ręcznik”, ,,Mój dom, mój pokój”, „Porządek na półce z zabawkami”,
 • będziemy klasyfikować przedmioty wg różnych kryteriów (wielkość, ilość, położenie w przestrzeni) wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • utrwalimy umiejętność przeliczania w zakresie 4 i więcej,
 • poznamy nazwy zwierząt zagrożonych w Polsce („Poznajemy gatunki zwierząt chronionych w Polsce” - uroczystość grupowa),
 • poznamy miejsca charakterystyczne dla stolicy naszego kraju – WARSZAWY.

 


Na zajęciach z języka angielskiego poznamy:

 1. Nauka piosenki: „Knock, knock, Trick Or Treat!”. Słownictwo (spider, monster, ghost, bat). Zabawa z kostką rozwijająca pamięć i koncentrację: „ What’s missing?”
 2. ”This is my house”- wprowadzenie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu (kitchen, bedroom, living room). Zabawa: „Simon says”. Nauka piosenki: „Five Little monkeys”
 3. Nauka piosenki „In my house song”. Zabawa ruchowa „ One potato”.
 4. Let’s play! Powtórzenie i utrwalenie zwrotów: jump, run, play the ball, hide and seek. 

 

Informacje ogólne

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać:

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 4 latków:

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola”

Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 

Godziny pracy oddziałów:

sala 9: 6.30 - 14.30

sala 10: 7.30 - 15.30

sala 11: 8.30 - 16.30

 

W grupach zbiorczych od godziny 6.30 do 7.30 przebywają dzieci z sal 9, 10 i 11

                                od godziny 7.30 do 8.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 14.30 do 15.30 - dzieci z sal 9 i 11

                                od godziny 15.30 do 16.30 - dzieci z sal 9, 10 i 11


Ramowy plan dnia -->> pobierz


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-08 16:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 18:50Aktualizacja dokonana przez: