Sala nr 12 WAŻKI

Nasza Sala

 


Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13 

Tematyka kompleksowa na luty:

 1. „MBAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI  (01.02 - 05.02.2021 ).
 2. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI  (01.02 - 05.02.2021 ).
 3. MUZYKA WOKÓŁ NAS  (15.02. - 19.02.2021).
 4. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE  (22.02. - 26.02.2021).

W miesiącu lutym 2021 dzieci nabędą wiadomości w zakresie:

 • poznamy opowiadania:
  „ Stare baśnie” M. Strękowskiej Zaremby, „Gawronek poznaje zimę” , H. Zdzitowieckiej , „Franek” Agaty Widzowskiej,
 • poznamy wiersze: „ Rodzinny wiersz” W. Żaby Żabińskiej,
 • będziemy utrwalać poznane do tej pory litery podczas zabawach dydaktycznych,
 • zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 10,
 • nauczymy się nowych piosenek: „Bajkowe marzenia”, „ Maluję wielki dom”, „Czarodziejski koncert”, „Kosmiczny sen”,
 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami : „Wesoły obraz”, „Kapelusz czarodzieja”, „Akordeon”,
 • będziemy brać udział w zabawie karnawałowej „Bajkowy świat”,
 • poznamy  nazwy wybranych zwierząt prehistorycznych (wygląd, sposób życia)
 • poznajemy nasz kraj miasto- Gniezno, najcenniejsze zabytki  (Muzeum Początków Państwa Polskiego, Rynek, Bazylika Prymasowska)
 • poznamy nowe zabawy ruchowe, zabawy  logorytmiczne

 Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda luty 2021:

 1. „Zimowe drzewo” – malowanie gąbką
 2. „Rzeźby z ciastoliny”- temat dowolny
 3. „Płatki śniegu” – wyklejanie waty
 4. „Bałwany” – lepienie z masy solnej

J. angielski G. Białek

 1. Opposites - nauka słów związanych z przeciwieństwami: bigsmall, fast-slow,
 2. Nauka piosenki: Rolly Polly
 3. Zabawy przy piosence: Open close them
 4. Animals and their body parts - nauka słów dotyczących zwierząt oraz ich cześci ciała - zabawy i gry statyczne utrwalające nowe słowa
 5. Nauka piosenki „Walking in the jungle”
 6. Odgrywanie piosenki “let’s go to the zoo”
 7. House and furniture - nauka słów związanych z pomieszczeniami w domu oraz ze sprzętami domowymi: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, wardrobe, bed, table, chair, - zabawa utrwalająca słowa
 8. „Chinese whispers” - nauka piosenki: wind the bobbin up
 9. Fun and games - zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny
 10. Powtórzenie piosenek

 

Prace plastyczne - Styczeń

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-18 16:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-27 22:28Aktualizacja dokonana przez:

Język Angielski

Język Angielski w listopadzie 2020 r.:

 1. Transport - nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship,
 2. Nauka piosenki: „the wheels on the bus”
 3. Zabawy słowne i ruchowo – muzyczne - zabawa „what’s in the picture nr 3?
 4. Emotions - nauka wyrażania emocji w języku angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry - nauka piosenki „If you happy and you know it”
 5. Nazywanie emocji: She’s angry, He’s happy i odpowiadanie przez dzieci na pytanie: How do you feel today?
 6. Body parts - nauka cześci ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes - nauka piosenek “Head and shoulders” i “One little finger”
 7. „Change your place” – dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde z nich otrzymało kartę z poznaną częścią ciała. Nauczyciel wypowiada dwie nazwy, a dzieci, które trzymają odpowiednie karty zamieniają się miejscami.
 8.  Revision - utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych - powtórzenie piosenek.

Język Angielski w październiku 2020 r.:

 1. Autumn - nauka słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog
 2. Utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”
 3.  Zabawy słowne i muzyczno-ruchowe
 4.  Weather - nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy,
 5.  cloud - nauka piosenki „What’s the weather like today?”
 6.  Utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych
 7.  Accessories - nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, wellingtons
 8.  Zabawy muzyczno – ruchowe w kole
 9.  Food - nauka słów związanych z jedzeniem: bread, milk, water, orange juice, chicken, fish
 10. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…
 11. Zabawy statyczne „which one is missing”, „chinesse whispers”
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-12 22:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 17:57Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda styczeń 2021:

1.      „Bałwankowa rodzinka” – mały, większy i największy – tworzenie bałwanów z płatków kosmetycznych

2.      „Czapki, rękawiczki i szaliki” – ozdabianie kolorowymi kredkami, gotowymi elementami i watą

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-12 22:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-03 17:25Aktualizacja dokonana przez:

Informacje ogólne

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 W grupie Ważki prowadzone są zajęcia z:

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA  W PAŹDZIERNKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-13 23:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:01Aktualizacja dokonana przez:

Kodeks Przedszkolaka

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 20:34Aktualizacja dokonana przez:

Emocje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 18:43Aktualizacja dokonana przez:

Koziołek Matołek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 18:16Aktualizacja dokonana przez:

Praca w kartach pracy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 20:41Aktualizacja dokonana przez:

Nasza sala

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 23:57Aktualizacja dokonana przez:

Bezpieczeństwo

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-17 21:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 21:03Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - wrzesień

 


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-27 21:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-10 20:38Aktualizacja dokonana przez:

"Dzień Przedszkolaka"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-27 21:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-27 21:55Aktualizacja dokonana przez:

Zabawy dowolne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-28 21:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-19 10:06Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Babci i Dziadka


W dniu 22.01.2021r. w naszej sali obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci zaspiewaly swoim kochanym dziadkom piosenkę oraz powiedziały wierszyk. Niestety w tym roku nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale liczymy, że za rok będziemy mogli razem śpiewać i tańczyć. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia, miłości, radosci oraz pociechy z wnucząt.

WYCHOWAWCZYNIE
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-25 21:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-31 21:37Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny " Bajkowa zakładka do książki"

Dnia 16.10.2010r. został przeprowadzony konkurs plastyczny w naszej grupie. Dzieci  miały za zadanie wykonać zakładki do książek. Wyszło im to naprawdę pięknie! Wszystkie sa bardzo kolorowe i starannie wykonane. Zakładki mozna podziwiac w holu Biblioteki w Grodkowie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-26 21:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 21:34Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-10 20:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-31 22:27Aktualizacja dokonana przez:

Kodowanie

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-18 17:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-18 17:22Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Poczty Polskiej

Dnia 18.10 obchodzony jest dzień Poczty Polskiej, dzieci z grupy Ważki w dniu 19.10.2020 obchodzili ich święto. Dzieci obejrzały film edukacyjny o pracy listonosza, zapoznały sięz jego zawodem i atrybutami, miały okazję zobaczyć różnego rodzaju koperty, znaczki i kartki okolicznościowe (widokówki). Wykonały swoje koperty, które zostały również zaadresowane. Na zakończenie mogły obejrzeć wszystkim dzieciom znaną bajkę "Listonosz Pat". A.W 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-19 21:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 21:28Aktualizacja dokonana przez:

Projektanci mody

W dniu 22 października 2020 roku dzieci z grupy Ważki mialy okazję poznać zawód projektanta mody oraz krawcowej. W ten dzień nie było gości, ale za to była bajka edukacyjna o projektowaniu mody, wykrojach, rysunkach modowych, wybiegach  z modelami i modelkami. Później dzieci w parach projektowaly wlasne ciuchy wykorzystując dostępne materiały. Był również pokaz  mody na czerwonym wybiegu 🙂

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-25 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-25 18:41Aktualizacja dokonana przez:

Moja rodzina

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-31 21:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-31 22:18Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy litery, cyfry, zajęcia grafomotoryczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne -listopad

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 21:02Aktualizacja dokonana przez:

Zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

27.10 wraz z kolegą Juanem udaliśmy się w podróż do Ameryki północnej i południowej gdzie mieliśmy okazję poznać zwierzęta, które żyją na tych kontynentach (Wąż boa, tukan, żółw, jaguar i inne). Ponadto wspólnie namalowalismy papuge, która nazwaliśmy "Wazkowa", a jej skrzydła wykonaliśmy z odbić naszych rak. Rozwiazalismy zagadki na temat zamieszkałych tam zwierząt, po czym wróciliśmy samolotem spowrotem do naszego kochanego kraju.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-07 23:23Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Postaci z Bajki

W dniu 05 listopada 2020 dzieci obchodziły Dzień Postaci z Bajki. Miały możliwość układania bajkowych  puzzli, przeglądania książeczek, kolorowanka postaci z bajek, odgadywania zagadek i rebusow, poszukiwania atrybutów postaci bajkowych, oglądnięcia teatrzyku Kaczka Dziwaczka i potańczyć przy muzyce z filmu Akademia Pana Kleksa.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 16:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 16:28Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy Warszawę

W dniu 06.11 dzieci z grupy Ważki przypomniały sobie o symbolach Polski oraz przypomniały  i poznały nowe zabytki Warszawy. Syrenka Warszawska jest uwieńczeniem zajęć o naszej stolicy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 17:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 17:24Aktualizacja dokonana przez:

Mój dom

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 18:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 18:22Aktualizacja dokonana przez:

Współpraca z Biblioteką

W dniu 12 listopada 2020 roku dzieci z grupy Ważki w ramach współpracy z Biblioteką Miejską i Gminna w Grodkowie odsluchaly  fragmentów książki Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Przypomniały zostaly również prawa dziecka do korzystania z książek, bajek i opowiadań.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-14 22:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:37Aktualizacja dokonana przez:

Dzień dyni

W dniu 30.10 w naszej sali obchodziliśmy dzień dyni. To był naprawdę kolorowy i wesoły dzień. Na początku poznaliśmy dynię wszystkimi zmysłami, po czym zrobiliśmy prace plastyczną "Dynia", które można zobaczyć na wystawie w Bibliotece w Grodkowie. Na końcu odbył się BAL DYNI. 
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pięknych strojów. 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-14 22:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:45Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia matematyczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-21 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-19 10:04Aktualizacja dokonana przez:

Z czego biorą się produkty ekologiczne

Realizacja programu "Skąd się biorą produkty ekologiczne" została zrealizowana w dniach 16-17 listopada 2020 roku.  Między innymi dzieci oglądały filmik edukacyjny o produkcji produktow ekologicznych, poznały piramidę żywnościowa, do której doczepily określone produkty, przeprowadzony został quiz, poznały znaczki Eko, wykonały prace plastyczna z Eko listka, oglądały książeczki do programu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-22 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-22 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zwierzęta chronione w Polsce

W dniu 26.11.2020 dzieci z grupy Ważki miały okazję poznać zwierzęta chronione w Polsce. Przy okazji tych zajęć był filmik o gatunkach zwierząt chronionych w Polsce, były kalambury, zagadki, piosenka i stworzenie własnej książeczki zwierząt mieszkających na terenie naszego kraju, które są pod ochroną.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-26 15:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-26 15:35Aktualizacja dokonana przez:

MAGIA I CZARY, CZYLI PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI


30 listopada 2020 roku w grupie odbyły  się wróżby i zabawy andrzejkowe . Dzieci poznały tradycję wróżby andrzejkowych, nauczyły się okrzyku przywołując  Świętego Andrzeja. Zabawa grupowa rozpoczęła  się od tańca z różdżka, później były serca z imionami, rząd butów, taniec duchów, losy,  kubeczki, co mówią gwiazdy oraz zegar przyszłością. Wszystkie  wróżby przeplatane były zabawami ruchowymi  i tańcem nowoczesnym. Uroczystość zakończona pracą plastyczną "Przepowiednia w dziurce od klucza"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-30 21:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-30 21:46Aktualizacja dokonana przez:

Pierwsze Urodziny Kubusia Puchatka

01.12 202 w ramach współpracy z Biblioteką Miejską  dzieci odsluchały nagrania bibliotekarzy pt. Pierwsze Urodziny Kubusia Puchatka. Opowiadanie to opowiada o pięknej przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Stumilowego Lasu. Do opowiadania dzieci wykonały prace plastyczne.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-01 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 16:07Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - Grudzień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-02 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:13Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny Mikołaj Oczami Dziecka

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-08 22:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-09 07:02Aktualizacja dokonana przez:

stolica Dolnego Śląska - Wrocław

 
09.12.2020 roku w ramach realizacji rocznego programu przedszkola   poznawalismy stolicę  Dolnego  Śląska - Wrocław. Był filmik edukacyjny Niesamowity Wrocław dla dzieci, oglądanie książeczek o Wrocławiu oraz poznanie zabytków oraz ważnych miejsc we Wrocławiu..  Dużym zainteresowaniem u dzieci okazała się legenda o Wroclawskich Krasnalach. W ramach zajęć dzieci wykonały grupowe prace "Szlakiem Wroclawskich Krasnali". Proszę wpatrzeć się w prace dzieci, jest tam Sky Tower, ogród botaniczny, Zoo, Rynek..
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-09 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-09 16:11Aktualizacja dokonana przez:

Niespodziewany gość - Mikołaj

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-10 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-10 07:56Aktualizacja dokonana przez:

Smok Wawelski -współpraca z Domem Kultury w Grodkowie


W ramach współpracy z Domem Kultury w Grodkowie dzieci z grupy Ważki podjęły się realizacji ćwiczenia rysunkowego. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z filmowym instruktażem wykonania pracy plastycznej. Tematem przewodnim Smok Wawelski.
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-10 16:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-10 16:17Aktualizacja dokonana przez:

Światowy Dzień Piłki Nożnej


Dziś,  10.12.2020,  jest Światowy Dzień Piłki Nożnej. Grupa Ważki w związku z ważnym dniem miała  rozgrywki, rzuty karne, kopanie piłek i ich łapanie, zagadki. Oglądali książeczek o piłkarzach i zespołach, reprezentacjach. Poznali  zasady piłki nożnej oraz jej atrybuty ⚽️⚽️⚽️⚽️ no i jak zawsze kilka zadań plastycznych ... była też sesja zdjęciowa na miarę gwiazd footbolu ⚽️⚽️⚽️⚽️🏆🏆🏆🏆
Na koniec dzieci stworzyły własną reprezentację do gry w piłkę nożną, ich skład na ławce rezerwowych oraz ich logo.
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-10 16:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-10 16:25Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny ,,Projekt kartki świątecznej"


Dzieci z naszej grupy wraz z rodzicami wzięli  udział w konkursie plastycznym ,,Projekt kartki świątecznej,, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Z  162 nadesłanych kartek świątecznych w grupie laureatów (24 nagrodzonych laureatów) znaleźli się Jaś Biernat oraz Krzyś Guziałowski.
Zwycięzcom GRATULUJEMY 🥳🥳🥳🙂🙂🙂

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 20:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 20:38Aktualizacja dokonana przez:

Pedagogizacja rodziców

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 20:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 20:40Aktualizacja dokonana przez:

11 listopad

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 20:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 20:47Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia taneczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 20:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 20:49Aktualizacja dokonana przez:

Praca w książkach

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 20:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 20:54Aktualizacja dokonana przez:

Idź Ty lepiej Kozioleczku...


realizacja kolejnego zadania, tworzenie słownika słów rzadko używanych z projektu "Idź Ty lepiej Kozioleczku..."

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-21 21:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 21:04Aktualizacja dokonana przez:

Palcem po mapie- Kraków


18 stycznia 2021 dziec z grupy Ważki poznawaly Kraków. Dzieci zostały  zapoznanie z legenda powstania Krakowa poprzez  filmik edukacyjny dla dzieci. W książeczkach przeglądały i  poznały zabytki i ciekawe miejsca tego miasta. Odsluchalismy Hejnał Mariacki. Na koniec dzieci doprowadzily chłopca poprzez labirynt do Lajkonika oraz odszukiwalismy 15 różnic na obrazkach. Dzieci kolorowaly obrazek Krakowa.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-19 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 17:40Aktualizacja dokonana przez:

Pedagogizacja rodziców-Dlaczego trzeba czytać dzieciom?

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-21 19:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-21 19:22Aktualizacja dokonana przez:

konkurs warzywno-owocowy

 
Dzieci  z grupy Ważki wzięły udział w konkursie warzywno-owocowym zorganizowanym przez nasze przedszkole. W konkursie wzięło udział 5 dzieci. Hania P. zajęła I miejsce. GRATULUJEMY

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-01 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-02 18:02Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - Luty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-01 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 23:14Aktualizacja dokonana przez:

Dzień wiedzy o zwierzętach Arktyki i Antarktydy

 
W dniu 29.01.2021r. w naszej sali mieliśmy okazję poznać zwierzęta żyjące na biegunie północnym i południowym. Poznaliśmy pingwiny, wieloryby, albatros czy orki, a także lisa polarnego, sowe śnieżna, niedźwiedzia polarnego, morsa, foke czy karibu. Mieliśmy okazję przeprowadzić obserwacje lodu, który topnial ogrzewany naszymi rękami. Ponadto tanczylismy i śpiewaliśmy z pingwinkiem. Na koniec dnia wykonaliśmy prace plastyczne "Pingwin".
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-01 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-01 13:39Aktualizacja dokonana przez:

Bal Karnawałowy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-04 21:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04 21:35Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy zawody i ich atrybuty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-09 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 13:14Aktualizacja dokonana przez:

Dzień wiedzy o zwierzętach prehistorycznych

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-09 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 13:23Aktualizacja dokonana przez:

Teatrzyk kukielkowy-luty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-11 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-11 12:14Aktualizacja dokonana przez:

Walentynki w grupie Wazki


15 lutego 2021 dzieci poznaly historię  Walentynek  i ich legendę oraz jego świętowania w różnych krajach na świecie. W czasie burzy mózgów do słowa Miłość wpisywaliscy wyrazy, którą się nam z nią kojarzą.  Bylo łączenie  złamanych serc i głuchy telefon - slowo kocham Cię w różnych językach. Uroczystość grupową zakończylismy zabawą  walentynkową i witrażowym sercem - praca plastyczna. A.W.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-15 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-15 13:47Aktualizacja dokonana przez:

karty pracy - luty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-02-23 22:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-24 22:38Aktualizacja dokonana przez: