Sala nr 12 WAŻKI

Nasza Sala

Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13


Tematyka kompleksowa w listopadzie:

 1. Mój dom ( 02.11. - 06.11.)
 2. Moje prawa i obowiązki ( 09.11. - 13.11.)
 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo ( 16.11. - 20.11. )
 4. Jak wyglądał świat przed milionami lat ( 23.11. - 27.11.)

W miesiącu listopadzie 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania i wiersze: ,,Elektryczny sen Ady” , ,,Małe cuda” , ,,Zębowa przygoda” A. Widzowskiej, ,,Kluskowanie i odkluskowanie”, ,,Wegetozaur” M. Strętkowskiej – Zaremby, ,,Węglowa rodzinka” M. Terlikowskiej,
 • będziemy rozmawiać na ich treść, uczyć się budowania wypowiedzi zdaniowej, właściwie używać form gramatycznych,
 • będziemy odkrywać kształty nowych liter t,d,k,l, określać ich miejsce w nazwach wyrazów przykładowych oraz nazwach przykładowych rysunków,
 • poznamy zapisy cyfrowe liczb 5,6,7,
 • będziemy rozwijać umiejętności matematyczne dotyczące liczenia, porównywania, dodawania i odejmowania na konkretach wykorzystując zabawy matematyczne oraz metodę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • poznamy stolicę Polski – Warszawę oraz jej najważniejsze zabytki i ciekawe miejsca turystyczne,
 • poznamy gatunki zwierząt chronionych w Polsce,
 • w ramach Programu Edukacyjnego ,,Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki” będziemy zdobywać wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się oraz obalimy mity i poznamy fakty o mięsie drobiowym,
 • będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując prace plastyczne: ,,Kot i pies” – origami, ,,Skamieniałości” – masa solna, ,,To jest zdrowe” – collage, ,,Kolorowa lampa” – wydzieranka,
 • będziemy bawić się i poznamy nowe piosenki: ,,Maluję wielki dom”, ,,Uśmiechnij się do sera”, ,, Dinozaury w szafie”,
 • będziemy rozmawiać na temat własnego zdrowia oraz różnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci,
 • porozmawiamy o prawach i obowiązkach przysługującym dzieciom w Polsce, odwołamy się do własnych doświadczeń i postaw.


Język Angielski

Język Angielski w listopadzie 2020 r.:

 1. Transport - nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship,
 2. Nauka piosenki: „the wheels on the bus”
 3. Zabawy słowne i ruchowo – muzyczne - zabawa „what’s in the picture nr 3?
 4. Emotions - nauka wyrażania emocji w języku angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry - nauka piosenki „If you happy and you know it”
 5. Nazywanie emocji: She’s angry, He’s happy i odpowiadanie przez dzieci na pytanie: How do you feel today?
 6. Body parts - nauka cześci ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes - nauka piosenek “Head and shoulders” i “One little finger”
 7. „Change your place” – dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde z nich otrzymało kartę z poznaną częścią ciała. Nauczyciel wypowiada dwie nazwy, a dzieci, które trzymają odpowiednie karty zamieniają się miejscami.
 8.  Revision - utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych - powtórzenie piosenek.

Język Angielski w październiku 2020 r.:

 1. Autumn - nauka słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog
 2. Utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”
 3.  Zabawy słowne i muzyczno-ruchowe
 4.  Weather - nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy,
 5.  cloud - nauka piosenki „What’s the weather like today?”
 6.  Utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych
 7.  Accessories - nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, wellingtons
 8.  Zabawy muzyczno – ruchowe w kole
 9.  Food - nauka słów związanych z jedzeniem: bread, milk, water, orange juice, chicken, fish
 10. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…
 11. Zabawy statyczne „which one is missing”, „chinesse whispers”
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-12 22:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 17:57Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola – zajęcia plastyczne A. Wenda

Zajęcia plastyczne w listopadzie:
 1. „Jesienny liść” – praca metodą frotażu
 2. „Sowy” – doklejanie elementów do szyszki
 3. „Dynie” – wyklejanie bibułą
 4. „Górnik” – kolorowanie węglem

Zajęcia plastyczne w październiku:

 1. Kosz z owocami i warzywami” - malowanie pastelami
 2. Drzewo jesienią” - malowanie farbami, łączenie kolorów
 3. Wiewiórki” – wyklejanie bibułą
 4. Grzybki” – wyklejanie plasteliną 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-12 22:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 18:05Aktualizacja dokonana przez:

Informacje ogólne

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 W grupie Ważki prowadzone są zajęcia z:

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA  W PAŹDZIERNKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-13 23:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:01Aktualizacja dokonana przez:

Kodeks Przedszkolaka

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 20:34Aktualizacja dokonana przez:

Emocje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 18:43Aktualizacja dokonana przez:

Koziołek Matołek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 18:16Aktualizacja dokonana przez:

Praca w kartach pracy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 20:41Aktualizacja dokonana przez:

Nasza sala

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 23:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 23:57Aktualizacja dokonana przez:

Bezpieczeństwo

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-17 21:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 21:03Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - wrzesień

 


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-27 21:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-10 20:38Aktualizacja dokonana przez:

"Dzień Przedszkolaka"

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-27 21:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-27 21:55Aktualizacja dokonana przez:

Zabawy dowolne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-28 21:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-21 15:40Aktualizacja dokonana przez:

Konkurs plastyczny " Bajkowa zakładka do książki"

Dnia 16.10.2010r. został przeprowadzony konkurs plastyczny w naszej grupie. Dzieci  miały za zadanie wykonać zakładki do książek. Wyszło im to naprawdę pięknie! Wszystkie sa bardzo kolorowe i starannie wykonane. Zakładki mozna podziwiac w holu Biblioteki w Grodkowie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-26 21:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 21:34Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne - październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-10 20:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-31 22:27Aktualizacja dokonana przez:

Kodowanie

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-18 17:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-18 17:22Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Poczty Polskiej

Dnia 18.10 obchodzony jest dzień Poczty Polskiej, dzieci z grupy Ważki w dniu 19.10.2020 obchodzili ich święto. Dzieci obejrzały film edukacyjny o pracy listonosza, zapoznały sięz jego zawodem i atrybutami, miały okazję zobaczyć różnego rodzaju koperty, znaczki i kartki okolicznościowe (widokówki). Wykonały swoje koperty, które zostały również zaadresowane. Na zakończenie mogły obejrzeć wszystkim dzieciom znaną bajkę "Listonosz Pat". A.W 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-19 21:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 21:28Aktualizacja dokonana przez:

Projektanci mody

W dniu 22 października 2020 roku dzieci z grupy Ważki mialy okazję poznać zawód projektanta mody oraz krawcowej. W ten dzień nie było gości, ale za to była bajka edukacyjna o projektowaniu mody, wykrojach, rysunkach modowych, wybiegach  z modelami i modelkami. Później dzieci w parach projektowaly wlasne ciuchy wykorzystując dostępne materiały. Był również pokaz  mody na czerwonym wybiegu 🙂

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-25 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-25 18:41Aktualizacja dokonana przez:

Moja rodzina

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-31 21:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-31 22:18Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy litery, cyfry, zajęcia grafomotoryczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-21 15:33Aktualizacja dokonana przez:

Prace plastyczne -listopad

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-21 15:34Aktualizacja dokonana przez:

Zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej

27.10 wraz z kolegą Juanem udaliśmy się w podróż do Ameryki północnej i południowej gdzie mieliśmy okazję poznać zwierzęta, które żyją na tych kontynentach (Wąż boa, tukan, żółw, jaguar i inne). Ponadto wspólnie namalowalismy papuge, która nazwaliśmy "Wazkowa", a jej skrzydła wykonaliśmy z odbić naszych rak. Rozwiazalismy zagadki na temat zamieszkałych tam zwierząt, po czym wróciliśmy samolotem spowrotem do naszego kochanego kraju.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-07 23:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-07 23:23Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Postaci z Bajki

W dniu 05 listopada 2020 dzieci obchodziły Dzień Postaci z Bajki. Miały możliwość układania bajkowych  puzzli, przeglądania książeczek, kolorowanka postaci z bajek, odgadywania zagadek i rebusow, poszukiwania atrybutów postaci bajkowych, oglądnięcia teatrzyku Kaczka Dziwaczka i potańczyć przy muzyce z filmu Akademia Pana Kleksa.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 16:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 16:28Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy Warszawę

W dniu 06.11 dzieci z grupy Ważki przypomniały sobie o symbolach Polski oraz przypomniały  i poznały nowe zabytki Warszawy. Syrenka Warszawska jest uwieńczeniem zajęć o naszej stolicy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 17:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 17:24Aktualizacja dokonana przez:

Mój dom

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-09 18:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 18:22Aktualizacja dokonana przez:

Współpraca z Biblioteką

W dniu 12 listopada 2020 roku dzieci z grupy Ważki w ramach współpracy z Biblioteką Miejską i Gminna w Grodkowie odsluchaly  fragmentów książki Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Przypomniały zostaly również prawa dziecka do korzystania z książek, bajek i opowiadań.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-14 22:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:37Aktualizacja dokonana przez:

Dzień dyni

W dniu 30.10 w naszej sali obchodziliśmy dzień dyni. To był naprawdę kolorowy i wesoły dzień. Na początku poznaliśmy dynię wszystkimi zmysłami, po czym zrobiliśmy prace plastyczną "Dynia", które można zobaczyć na wystawie w Bibliotece w Grodkowie. Na końcu odbył się BAL DYNI. 
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pięknych strojów. 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-14 22:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:45Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia matematyczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-21 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-21 15:38Aktualizacja dokonana przez:

Z czego biorą się produkty ekologiczne

Realizacja programu "Skąd się biorą produkty ekologiczne" została zrealizowana w dniach 16-17 listopada 2020 roku.  Między innymi dzieci oglądały filmik edukacyjny o produkcji produktow ekologicznych, poznały piramidę żywnościowa, do której doczepily określone produkty, przeprowadzony został quiz, poznały znaczki Eko, wykonały prace plastyczna z Eko listka, oglądały książeczki do programu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-22 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-22 12:33Aktualizacja dokonana przez: