Sala nr 12 WAŻKI

Nasza Sala

Oddział czynny: 6:30 - 15:30


Nauczycielki:                       

mgr Agnieszka Wenda

mgr Marzena Stefańska

mgr Sylwia Romian

J. angielski: mgr Grażyna Białek

Religia: mgr Maria Zioła

 

Grupa łączona od 6.30 – 7.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 12

Grupa łączona od 15.30 – 16.30 z salą nr 13 – dzieci przebywają w sali 13


Tematyka kompleksowa w listopadzie:

 1. Mój dom ( 02.11. - 06.11.)
 2. Moje prawa i obowiązki ( 09.11. - 13.11.)
 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo ( 16.11. - 20.11. )
 4. Jak wyglądał świat przed milionami lat ( 23.11. - 27.11.)

W miesiącu listopadzie 2020 w grupie 5- latków:

 • poznamy opowiadania i wiersze: ,,Elektryczny sen Ady” , ,,Małe cuda” , ,,Zębowa przygoda” A. Widzowskiej, ,,Kluskowanie i odkluskowanie”, ,,Wegetozaur” M. Strętkowskiej – Zaremby, ,,Węglowa rodzinka” M. Terlikowskiej,
 • będziemy rozmawiać na ich treść, uczyć się budowania wypowiedzi zdaniowej, właściwie używać form gramatycznych,
 • będziemy odkrywać kształty nowych liter t,d,k,l, określać ich miejsce w nazwach wyrazów przykładowych oraz nazwach przykładowych rysunków,
 • poznamy zapisy cyfrowe liczb 5,6,7,
 • będziemy rozwijać umiejętności matematyczne dotyczące liczenia, porównywania, dodawania i odejmowania na konkretach wykorzystując zabawy matematyczne oraz metodę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • poznamy stolicę Polski – Warszawę oraz jej najważniejsze zabytki i ciekawe miejsca turystyczne,
 • poznamy gatunki zwierząt chronionych w Polsce,
 • w ramach Programu Edukacyjnego ,,Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki” będziemy zdobywać wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się oraz obalimy mity i poznamy fakty o mięsie drobiowym,
 • będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując prace plastyczne: ,,Kot i pies” – origami, ,,Skamieniałości” – masa solna, ,,To jest zdrowe” – collage, ,,Kolorowa lampa” – wydzieranka,
 • będziemy bawić się i poznamy nowe piosenki: ,,Maluję wielki dom”, ,,Uśmiechnij się do sera”, ,, Dinozaury w szafie”,
 • będziemy rozmawiać na temat własnego zdrowia oraz różnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci,
 • porozmawiamy o prawach i obowiązkach przysługującym dzieciom w Polsce, odwołamy się do własnych doświadczeń i postaw.


Informacje ogólne

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  wynikającej z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Poz. 356 oraz z 2018 r. Poz. 1679) Ogłoszono dnia 24 lutego 2017 r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. poniżej link, z którym można się zapoznać

 

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4228

 

http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

W grupie 5 – latków realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół przedszkolaProgram wychowania przedszkolnego, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Grupa MAC S.A.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 W grupie Ważki prowadzone są zajęcia z:

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WE WRZEŚNIU:

 1. To jestem ja” – 01.09. – 04.09.2020

 2. Moja grupa” – 07.09. – 11.09.2020

 3. Moja droga do przedszkola” – 14.09. – 18.09.2020

 4. Idzie jesień… przez las, park” – 21.09. – 25.09.2020

 5. Idzie jesień przez ogród i sad ” – 28.09 – 02.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 w naszej grupie:

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA  W PAŹDZIERNKU:

 1. Idzie jesień do… zwierząt” – 05.10. – 09.10.2020r.

 2. Co z czego otrzymujemy” – 12.10. – 16.10.2020r.

 3. Idzie jesień z… deszczem” – 19.10. – 23.10.2020r.

 4. Moja rodzina” – 26.10. – 30.10.2020r.

 W miesiącu październiku 2020 w grupie 5- latków:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-13 23:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-14 22:01Aktualizacja dokonana przez: