Sala nr 1 TYGRYSKI

Nasza sala:)

Oddział czynny: 6:30 - 15:30 

Nauczycielki:                                

mgr Paulina Ćwiklik

mgr Ewelina PejsNauczyciele wspomagający:

mgr Edyta Chmielewska
mgr Paweł Birecki

J. angielski: mgr Sylwia Romian

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. „Mijają dni, miesiące, lata” (04.01-8.01.2020)
 2. „Zwierzęta są głodne” (11.01-15.01.2021)
 3. „Babcia i dziadek”(18.01-22.01.2021)
 4. „Zimo, baw się z nami” (25.01-30.01.2021)


Styczeń w grupie 3-latków

 • wykonamy prace plastyczne: orgiami, laurkę, zimę.
 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: A. Widzowskiej „Urodzinowe przyjęcie”, I. Suchorzewskiej „Domek dla ptaszków”, I.R. Salach „Życzenia”, I.R. Salach „Najlepszy prezent”, I.R. Salach „Śnieg”;
 • poznamy piosenki :
  • „Smutny czy wesoły?”,
  • „Babcia i dziadek”, -->> pobierz.mp3
  • „Głodny wróbelek”, „Bałwanek”;
 • będziemy utrwalać nazwy podstawowych kolorów, pór roku,
 • zapoznamy się ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy,
 • poznamy dawną stolicę Polski – Kraków, jego historię i zabytki (Wawel, Rynek Główny, Bazylika Mariacka, Katedra Wawelska itp.),
 • będziemy doskonalić umiejętność liczenia do 3 i więcej,
 • nauczymy się rozróżniać dźwięki wysokie i dźwięki niskie,
 • będziemy uczestniczyć w uroczystości grupowej „Dzień wiedzy o zwierzętach Arktyki”
 • przygotujemy uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA
 • będziemy oglądać teatrzyk i bawić się sylwetami
 • będziemy uczestniczyć w zabawie karnawałowej „Świat bajki”


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych ( rozwijanie sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobista);
 • zwiększenie sprawności manualnej (sprawności manipulacyjnej dłoni oraz grafomotorycznej)
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała przez wskazywanie i pokazywanie u siebie i drugiej osoby poszczególnych części ciała.


Język Angielski 3-latki

 1. Zapoznanie dzieci  z historią bałwanka „ Mr Snow”. Nauka rymowanki „ Take a tissue”. Zabawa ruchowa „ Simon says”.
 2. Nauka piosenki „ Winter is fun”. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa( Winter, angel, snowball,snowman)
 3. Grandparents day. Nauka zwrotu „I love You”. Poznajemy rymowankę „ Grandma’s Glasses”
 4. Let’s play today- zabawy w kole z piosenkami, które poznaliśmy w j. angielskim. Nauka piosenki „Old Bear”, zabawa „hide and seek”.

 

zajęcia dydaktyczne - GRUDZIŃ

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-13 21:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-13 21:54Aktualizacja dokonana przez:

Gry i zabawy

Edyta Maciąg-Chmielewska

Gry i zabawy- Czwartki 13.30-14.00


Cele:

- zaspokajanie potrzeby ruchu,

- kształtowanie nawiązywania kontaktów rówieśniczych,

- integracja grupy przedszkolnej

- rozwijanie motoryki małej i dużej


STYCZEŃ;

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-11 19:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:24Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - WRZESIEŃ

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-12 20:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 15:04Aktualizacja dokonana przez:

Informacje ogólne

Grupa Tygryski sala nr 1

Adres email: tygryski.pp2@onet.pl

 

Plan pracy grupy realizowany jest na podstawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018r. Poz. 1679) ogłoszonego dnia 24 lutego 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Poniżej link, z którym należy się zapoznać
http://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

Wybrany program wychowania przedszkolnego w grupie 3latków: „Odkrywam siebie”,
Złota kolekcja W. Żaba-Żabińska, Grupa MAC

 

Grupy łączone: rano 6:30-8:30 sala nr 1, po południu 15:30-16:30 sala nr 3.

 

Nieobecność dzieci można zgłaszać sms-em do p.Pauliny Ćwiklik.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-12 20:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 19:27Aktualizacja dokonana przez:

zabawy w kącikach tematycznych

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-16 21:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-13 15:55Aktualizacja dokonana przez:

Zabawy z językiem angielskim

Zabawy z j. angielskim

Sylwia Romian - Czwartki 10.15-10.00

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-23 20:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-11 19:20Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Przedszkolaka

Dnia 21.09.2020 w naszej grupie obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. W związku tym dzieci miały zabawę z noszeniem piłeczki na łyżce, skakaniem po "kamieniach", opowieść ruchową, wspólne malowanie kolorowanki, a na koniec wypuszczały do niebia balon ze swoimi marzeniami. Z okazji swego święta każde dziecko dostało medal "Super Przedszkolaka" :)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-09-23 21:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-25 15:10Aktualizacja dokonana przez:

Integracyjne zabawy i pląsy przy muzyce

 
 
 
Integracyjne zabawy i pląsy przy muzyce - program autorski przygotowywany w ramach zajęć wzbogacających ofertę przedszkola, prowadzone są w każdy piątek przez Pana Pawła Bireckiego w godzinach od 13:45 do 14:15.
Dziecko:

 

Ważnymi elementami charakteryzującymi integracyjne zabawy są:

 

STYCZEŃ:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-02 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:26Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola

Zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola:

Paulina Ćwiklik

Zajęcia sensoryczno-plastyczne - Poniedziałki 14.00-14.30

-->> kliknij by zobaczyć więcej

 

Ewelina Pejs

Zajęcia sportowe - Wtorki 14.00-14.30

-->> kliknij by zobaczyć więcej

 

Edyta Maciąg-Chmielewska

Gry i zabawy- Czwartki 13.30-14.00

-->> kliknij by zobaczyć więcej

 

 Paweł Birecki

Integracyjne zabawy i pląsy przy muzyce - Piątki 13.45-14.15

-->> kliknij by zobaczyć więcej

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-02 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-11 19:28Aktualizacja dokonana przez:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwanie Teodora"

Opis projektu

 

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.

Projekt „Wyzwania Teodora” skierowany do przedszkoli i żłobków, to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora. Na placówki biorące udział w projekcie czeka certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

 

Cele ogólne

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Cele szczegółowe

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-04 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-04 13:43Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia sensoryczno-plastyczne

Paulina Ćwiklik

Zajęcia sensoryczno-plastyczne Poniedziałek 14.00-14.30

STYCZEŃ:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-05 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:21Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - PAŹDZIERNIK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-06 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-13 15:50Aktualizacja dokonana przez:

Zajęcia sportowe

Ewelina Pejs


Zajęcia sportowe - Wtorki 14.00-14.30

STYCZEŃ:
 1. Temat: Rozciąganie i przeciąganie się.
  - Ćwiczenia odprężające i rozprostowujące kości
 2. Temat: Tańczyć każdy może.
  - Proste kroki taneczne, kombinacje ruchów i motywująca muzyka.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-06 18:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:22Aktualizacja dokonana przez:

zajęcia dydaktyczne - PAŹDZIERNIK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-07 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 13:30Aktualizacja dokonana przez:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny " W świecie Montessori"

Pierwszym tematem w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "W świecie Montessori" jest samodzielność.
Jest to potrzeba rozwojowa, gotowość do podejmowania wyzwań i pokonywania przeszkód. Wynając zasadę Marii Montessori" Pomóż mi zrobić to samemu" każdego dnia kształtujemy u dzieci tak ważne dla nich kompetencje samodzielności.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-19 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-22 17:55Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Pieczonego Ziemniaka

26.10.2020 w naszej sali obchodziliśmy dzień pieczonego ziemniaka. Na początku dzieci wysłuchały krótkiej bajki o ziemniaki. Następnie bawiliśmy się w wykopki, sadzenie ziemniaków oraz robiliśmy zapasy na zimę. Dzieci malowały farbami ziemniaki a na koniec odbyła się degustacja frytek ☺

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-26 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 13:37Aktualizacja dokonana przez:

Pasowanie na Przedszkolaka

W dniu 28 października 2020 w naszej grupie odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały występ artystyczny składający się z wybranych dotąd poznanych piosenek, wierszy i zabaw. Na dzieci czekały dyplomy ślubowania oraz słodki poczęstunek.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-10-28 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-06 15:05Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - LISTOPAD

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-04 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 17:02Aktualizacja dokonana przez:

Bibliotekarze czytają

Dzisiaj w ramach współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie, dzieci z grupy „Tygryski” słuchały przygotowane wcześniej bajki z serii "Bibliotekarze czytają". Niecodzienna forma prezentacji spowodowała duże zainteresowanie przedszkolaków, które niewątpliwie w najbliższym czasie powtórzymy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-05 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-05 12:26Aktualizacja dokonana przez:

Szkoła do hymnu

Celem inicjatywy jest zachęcanie dzieci do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-10 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-12 11:31Aktualizacja dokonana przez:

zajęcia dydaktyczne - LISTOPAD

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-20 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 21:20Aktualizacja dokonana przez:

Dzień Pluszowego Misia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-23 17:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-23 17:50Aktualizacja dokonana przez:

Bibliotekarze czytają - 2

W ramach współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie, dzieci z grupy „Tygryski” słuchały dzisiaj podczas odpoczynku kolejnego słuchowiska z serii "Bibliotekarze czytają". Tym razem związany jest ze Światowym Dniem Pluszowego Misia, a jest to fragment książki "Miś zwany Paddingtonem" M. Bonda.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-11-25 21:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-04 18:36Aktualizacja dokonana przez:

MAGIA I CZARY, CZYLI PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI


30.11.2020 w naszej sali obchodziliśmy Andrzejki. Były różne wróżby, z których dzieci dowiedziały się jaki będą miały zawód w przyszłość, kto jest najgrzeczniejszy w sali oraz jaka czeka ich przyszłość ☺ Mali czarodzieje pokolorowali rysunek lania wosku oraz bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach ruchowych.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-01 16:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 16:19Aktualizacja dokonana przez:

prace plastyczne - GRUDZIEŃ

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-05 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-27 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Mikołaj

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-12-05 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-05 11:14Aktualizacja dokonana przez:

ziomowe spacery

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-19 17:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 17:43Aktualizacja dokonana przez:

zajęcia dydaktyczne - STYCZEŃ

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-25 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:15Aktualizacja dokonana przez:

Poznajemy zwierzęta biegunów polarnych. Arktyka i Antarktyda

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PP2
e-mail: pp2@grodkow.pl
Data publikacji: 2021-01-26 10:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 10:11Aktualizacja dokonana przez: