Kierownictwo Przedszkola

Dyrektor:
mgr Ewa Winiarska
 
Wicedyrektor:
mgr Anna Korzeniowska