Nasze przedszkole

Konkurs  na  „Najładniejszą choinkę”

W naszym przedszkolu odbył się konkurs na „Najładniejszą choinkę”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło we wtorek 13 grudnia 2022, kiedy to Komisja Konkursowa uznała, że dekoracje na każdej choince były wykonane przez dzieci. Rozwijały sprawność manualną, wzbogaciły doświadczenia plastyczne dzieci. Po obejrzeniu każdej choinki postanowiono przyznać wszystkim I miejsca i każdej grupie wręczyć nagrody. W skład Komisji  wchodziły Panie:

Dyrektor Ewa Winiarska,

nauczyciel Anna Buczyńska,

nauczyciel Klaudia Rus,

nauczyciel Małgorzata Łucyszyn - Duk

 

Dziękuję Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie za ufundowanie nagród dla dzieci. Natomiast za przekazanie kalendarzy na Nowy Rok dziękuję następującym instytucjom:

Bankowi Spółdzielczemu w Grodkowie,

Przychodni weterynaryjnej w Grodkowie,

Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie,

firmie AGROAS w Grodkowie.

Dziękuję każdej grupie za udział w konkursie!

Organizator konkursu

Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie

Koordynator:

Małgorzata Łucyszyn – Duk

 

 do góry