Nasze przedszkole

Informacje dla rodziców

1. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola zebrania ogólne z rodzicami będą organizowane w grupach w formie stacjonarnej. Harmonogram tych zebrań zostanie ogłoszony na stronie internetowej przedszkola.

2. Prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentacją przedszkola umieszczoną na stronie internetowej: pp2.grodkow.pl

- Statutem  przedszkola,

- Procedurami,

- Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

- zasadami odpłatności za przedszkole,

- oraz z dokumentacją poszczególnych grup przedszkolnych w zakładce Grupy dzieci.

3. Prosimy rodziców o telefoniczne lub mailowe (intendent@pp2.grodkow.pllub dyrektor@pp2.grodkow.pl) zgłaszanie nieobecności dziecka:

- w Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. Kościuszki 4 do godz. 15: 00  w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu i do 8:00 w dniu nieobecności dziecka,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Elsnera 15 do godz.  14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu,

- w oddziale przedszkolnym przy ul. Powstańców ŚL. 24 do godz. 14:30 tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu jest związane z możliwością odpisów za wyżywienie. Szczegółowe informacje w zakładce  Dla rodziców i Nasze przedszkole.

4. Informujemy rodziców, że  przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  w godzinach od 8:30 – 13:30. Rodziców dzieci urodzonych w 2015 r. nie obowiązuje opłata za godziny ponadprogramowe.

5. Rada rodziców informuje, że wpłaty należy dokonać:

na Wyprawkę w wysokości 120 zł na konto: 98 8870 0005 2001 0033 0862 0002

-  na Radę Rodziców w wysokości 80 zł  na konto: 28 8870 0005 2001 0033 0862 0001

6. Uzyskanie informacji o  postępach i zachowaniu się dziecka w przedszkolu oraz w sprawach organizacyjnych w grupie rodzice uzyskają od nauczycieli grup w kontakcie bezpośrednim wg harmonogramu konsultacji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

7. W przedszkolu organizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne indywidualne i grupowe

oraz rehabilitacja ruchowa indywidualna. Kontakt  rodziców dzieci z logopedą, rehabilitantem i specjalistami z terapii pedagogicznej wg harmonogramu konsultacji.

8. Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycielkom w grupie problemów zdrowotnych dzieci związanych z alergiami pokarmowymi, chorobami przewlekłymi i innymi potrzebami dzieci.

 

 

Ogólne informacje
Ogólne informacje
 do góry