Nasze przedszkole

SZANOWNI RODZICE


W terminie od 21 lutego do 28 lutego 2023 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, w roku szkolnym 2022/2023 są zobowiązani do złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2023/2024. Deklaracja będzie wydana przez nauczycieli w placówce lub można ją pobrać z załącznika.
Prosimy o odebranie deklaracji we wskazanym terminie i złożenie jej u wychowawcy bądź w kancelarii przedszkola.

Z dniem 1 marca 2023 r. rusza rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie na rok szkolny 2023/2024.
Wnioski będzie można pobierać na stronie internetowej przedszkola oraz w kancelarii lub sekretariacie przedszkola.
Dziękujemy.

Załączniki:
 do góry