Nasze przedszkole

OGŁOSZENIE!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zostanie umieszczona 23 marca 2022 r. na drzwiach wiatrołapu wejścia głównego przedszkola oraz w holu przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/ 2023 zobowiązani są do złożenia druku „Oświadczenie woli  rodzica o korzystaniu z usług Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dokument ten można pobrać ze strony internetowej przedszkola i wypełniony wrzucić do skrzynki na listy lub złożyć w kancelarii przedszkola  przy ul. Kościuszki 4.

Dla osób nieposiadających możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej przedszkola, w kancelarii przedszkola będzie możliwość odbioru druku „Oświadczenie woli  rodzica o korzystaniu z usług Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w roku szkolnym 2022/2023” .

 

Załączniki:
 do góry