Dla rodziców

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANCH

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

WYWIESZONA ZOSTANIE W HOLU PRZEDSZKOLA
 25 MARCA 2024 R.

Rodzice, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku i załączników mogą dokumenty odebrać w kancelarii przedszkola lub sekretariacie przy ul. Kościuszki 4.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać

w kancelarii przedszkola lub wrzucić do skrzynki na listy (ul. Kościuszki 4), bądź przesłać listownie w określonych terminach.

 

Załączniki:
 do góry