Grupy dzieci


Oddział czynny: 6:30  - 15:30

Nauczycielki:

mgr Ewelina Dziuba
mgr Anna Korzeniowska

Nauczyciel wspomagający:


mgr Katarzyna Wróbel

J. angielski:

mgr Marcelina SobczyńskaOPŁATY ZA  WYŻYWIENIE  DZIECKA NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTA:

ODBIORCA:

Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. Kościuszki 4

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, oraz numer sali do której obecnie uczęszcza

Wyżywienie: 56 1020 3668 0000 5902 0290 0082

Godziny: 54 1020 3668 0000 5002 0290 0074

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Łąka wiosną ( 02.05 - 6.05.2022r.)
 2. Wiosna na wsi (09.05 - 13.05.2022r.)
 3. Znam różne zawody (16.05 - 20.05.2022r.)
 4. Moi rodzice (23.05-27.05.2022r.)

 

W miesiącu maju w naszej grupie:

 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: „Wiosenne spotkania” - T. Fiutowskiej, „O kotku, który szukał czarnego mleka.” H. Bechlerowej, „Ogrodnik” D. Gellner, „Mamy mamę” J. Kulmowej
 • poznamy następujące piosenki: „ Bocian”, „Kogut”, „ Na ulicy”
 • będziemy rozwijać umiejętność klasyfikowania oraz przeliczania elementów w danym zbiorze,
 • będziemy liczyć i posługiwać się liczebnikami głównymi w zakresie 4,
 • będziemy uczyć się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe,
 • będziemy malować farbami w plenerze, poznamy nową technikę – origami,
 • weźmiemy udział w teatrzyku cieni pt. „ Zanieczyszczenie powietrza”
 • weźmiemy udział w wyjściu do kina na bajkę pt. „To nie wypada”.
 • odbędziemy spotkanie z pielęgniarką,

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

3  latki sala 1 grupa „Sówki”

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–15.30

6.30–8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

8.30–8.45

Przygotowanie do śniadania – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Wpajanie zasad dobrego wychowania.

8.45–9.00

Śniadanie – celebrowanie posiłku.

9.00–9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety.

9.15–9.45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9:45 – 10:50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.50–11.15

Przygotowanie do  obiadu – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – celebrowanie posiłku.

11:15 – 12:45

odpoczynek dzieci  – leżakowanie, relaks, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie  muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12.45 – 13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

13.00 – 13.20

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13.20–13.30

Zabiegi higieniczno-sanitarne i czynności samoobsługowe.

13:30 – 13.50

Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13.50 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00 – 14.10

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.10 – 15.30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 do góry