Grupy dzieci

Oddział czynny: 6:30  - 15:30

Nauczycielki:

mgr Sylwia Romian
mgr Magdalena Urbańska

J. angielski:

lic. Dominika Łoza


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Jesteśmy samodzielni w kuchni” (31.01-04.02.2022)

 2. „Baśniowy świat” (07.02-11.02.2022)

 3. „Chciałbym być matematykiem”(14.02-18.02.2022)

 4. „Chciałbym być muzykiem” (21.02-25.02.2021)

W miesiącu lutym w naszej grupie:

 • wysłuchamy wierszy i opowiadań: Tadeusza Śliwiaka- „Łyżka i widelec”, Renaty Piątkowskiej- „Obudzona królewna”, Doroty Głośnickiej- „Kokardka”, Ireny Sucharzewskiej- „Leciutki żarcik”, Ewy Stadtmuller- „Koncert”;

 • poznamy piosenki :” Gra muzyka”, „Baśnie”, „Z mamą w kuchni”;

 • będziemy utrwalać nazwy podstawowych kolorów poprzez Kodowanie na dywanie;

 • poznamy znaczenie słów: wysoki-niski i lekki- ciężki;

 • poznamy miasto Gniezno-( Muzeum Początków Państwa Polskiego, Rynek, Bazylikę Prymasowską);

 • będziemy doskonalić umiejętność liczenia do 4 i więcej,

 • poznamy instrumenty muzyczne (ębenek, kołatka, trójkąt, grzechotka, tamburyn);

 • będziemy ćwiczyć sprawność manualną( Kolorowa waga, Król i Królowa, Fartuch dla kucharki).

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

3 latki  sala  3  grupa  „Motylki”

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.30–15.30

7.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

 

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Wpajanie zasad dobrego wychowania.

 

8.45- 9.00

Śniadanie – celebrowanie posiłku.

9.00-9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety.

9.15–9.45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9.45 -10.50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.50–11.15

Przygotowanie do  obiadu – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – celebrowanie posiłku.

11:15 – 12:45

Odpoczynek dzieci  – leżakowanie, relaks, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie  muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12.45–13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w  łazience. Czynności porządkowe.

13.00–13.20

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13.20–13.30

Zabiegi higieniczno-sanitarne i czynności samoobsługowe.

 

13.30–13.50

Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13.50–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00–14.10

Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.

14.10–15.30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

 do góry