Grupy dzieci

Oddział czynny: 6:30  - 15:30

Nauczycielki:

mgr Aldona Bajsarowicz
mgr Beata Biernat

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:

mgr Roksana Eliasz

mgr Paweł Birecki

J. angielski:

lic. Dominika Łoza

Religia:

lic. Maria ZiołaTEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Znamy te baśnie. /30.01 – 03.02.2023r./

 2. Chciałbym być matematykiem. (06.02 - 10.02. 2023r.)

 3. Bezpieczne ferie. (13.02.- 17.02.2023r.)

 4. Tak mija nam czas. (20.02. - 24.02.2023r.)

 

W miesiącu lutym w naszej grupie:

 • wwysłuchamy wierszy i opowiadań: opowiadania: „ Strażnik czasu”- S. Karaszewskiego, „ Zarozumiała łyżeczka” -
  E. Szeptyńskiej”, „Baśń o dwunastu braciach”- J. Porazińskiej, „ Kot w butach”- bajka w opracowaniu H. Januszewskiej,
  J. Kusego„Trzy czerwone serca” ;wiersze: „Podwieczorek w kolorowy wzorek” - D. Gellner , „Kłopoty w bibliotece”-
  M. Przewoźniaka,

 • poznamy etapy powstawania książki, - poznamy i będziemy śpiewać piosenki: „Pychotka smakotka”, „Tykanie to czasu jest miara”, „Baśniowe postacie”,

 • poznamy polskie tańce ludowe i nauczymy się tańca – „Trojak”,

 • wykonamy prace plastyczne różnymi technikami: kredkami, farbami, wycinanką z białego i z kolorowego papieru,

 • poznamy wygląd małych i wielkich, drukowanych i pisanych liter „G, g”, „w,W”, „P,p”,

 • będziemy rozwijać umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów związanych tematycznie,

 • będziemy przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8 i więcej, poznamy zapis cyfrowy liczby 8,

 • będziemy podejmować różnorodne działania matematyczne (mierzenie objętości, ważenie za pomocą wagi szalkowej),

 • będziemy kształtować umiejętność dostrzegania powtarzalności cyklu kalendarzowego, utrwalać nazwy pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy,

 • będziemy bawić się na balu karnawałowym pod hasłem „Teatralne inspiracje”.

 do góry