Grupy dzieci

 Oddział czynny: 8:30  - 16:30

Nauczycielki:

mgr Marzena Stefańska
mgr Magdalena Urbańska

J. angielski:

lic. Dominika Łoza

 

Informacje dla rodziców:

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  1. Zwierzęta są głodne (02.01. – 05.01.2023)
  2. Zimowe zabawy (09.01 – 13. 01. 2023)
  3. Babcia i dziadek (16.01. – 20. 01. 2023)
  4. Zimowy czas (23.01 – 27. 01. 2023)

 

 W styczniu w naszej grupie:

 - poznamy piosenki: „Głodny ptaszek”, „Zimo kochana”, „Kochanej babci”,

- wysłuchamy wierszy i opowiadań: „Domek dla ptaków” Ireny Suchorzewskiej, „Ile wróbli” Ewy Małgorzaty Skorek, „Zima” Witolda Zechentera, „Pytanie zadał Olek babci” Jadwigi Koczanowskiej

- będziemy doskonalić liczenie w zakresie czterech i więcej, rozwijać umiejętności klasyfikowania ze względu na określoną cechę,

- będziemy wykorzystywać zmysły do lepszego poznania świata,

- będziemy rozwijali umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na określony temat oraz zadawania pytań na temat treści wysłuchanego utworu,

- będziemy rozwijać sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych: „Karmnik”, „Bałwanek”, „Serduszko dla babci i dziadka”,  

- weźmiemy udział w następujących uroczystościach: „Kochamy babcie i dziadków”,

 do góry