Grupy dzieci

Oddział czynny: 6:30-14:30

Nauczycielki:

mgr Małgorzata Wisła
mgr Iwona Brykner

J. angielski:

lic Dominika Łoza


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Pada deszcz.(30.10-03.11.2023 r.)

 2. Dbamy o zdrowie.(06.11-10.11.2023 r.)

 3. Domowi ulubieńcy.(13.11-17.11.2023 r.)

 4. Urządzenia w moim domu .(20.11-24.11.2023 r.)

 5. Czy smoki to dinozaury?(27.11- 01.12.2023 r.)

W miesiącu listopadzie w naszej grupie:

 • wysłuchamy opowiadań i wierszy: Janiny Porazińskiej „Dziadzio Mrok”, Romana Pisarskiego „Kot”, Anny Świrszczyńskiej „Pimpuś”, Doroty Gellner „Żelazko”, Hanny Zdzitowieckiej „ O czym szeptały iskierki?”, Barbary Lewandowskiej „Co wyprawia bazyliszek?”,

 • nauczymy się wiersza Iwony Róży Salach „Idzie kotek”,

 • poznamy zwyczaje i tradycje związane z Andrzejkami,

 • zapoznamy się wyglądem i właściwościami węgla kamiennego,

 • będziemy liczyć i posługiwać się liczebnikami głównymi w zakresie 3,

 • będziemy bawić się przy muzyce „Pada deszcz”, „Czysty przedszkolak”, „Mój dom”, „Przyjaciel”,

 • będziemy uczyć się zgodnie bawić, dzielić zabawkami i stosować zwroty grzecznościowe,

 • będziemy rozwijać sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych,

 • będziemy uczestniczyć w uroczystości pasowania na przedszkolaka,

 • będziemy lepić z plasteliny, rysować kredkami, kleić, malować farbami,

 • będziemy starać się wykonywać czynności samoobsługowe samodzielnie,

 • będziemy kształtować umiejętność liczenia obiektów metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 • weźmiemy udział w zabawach tropiących w terenie, podchodach,

 • weźmiemy udział w akcji charytatywnej – zbiórce karmy dla zwierząt z pobliskich schronisk , stowarzyszeń oraz Nadleśnictwa Tułowice.

 • weźmiemy udział w akcji „Do hymnu” z Ministerstwa sprawiedliwości

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie

3 latki  sala  1  grupa  „Stokrotki”

        Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–14.30

6.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Wpajanie zasad dobrego wychowania.

8.45- 9.00

Śniadanie – celebrowanie posiłku.

9.00-9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety.

9.15–9.45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

9.45 -10.50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

10.50–11.15

Przygotowanie do  obiadu – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – celebrowanie posiłku.

11:15 – 12:45

Odpoczynek dzieci  – leżakowanie, relaks, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie  muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12.45–13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w  łazience. Czynności porządkowe.

13.00–13.20

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13.20–13.30

Zabiegi higieniczno-sanitarne i czynności samoobsługowe.

13.30–13.50

Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13.50–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00–14.10

Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.

14.10–14.30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 do góry