Informacje

INFORMACJA DLA RODZICÓW - procedury zachowania bezpieczeństwa w naszym przedszkolu!!!

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) -->> zobacz


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie wprowadza Zarządzeniem nr 20/2022 - Procedurę zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć oraz Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej lub infekcji u personelu lub dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie - zobacz załączniki

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do w/w procedur od 02.05.2022 r.

 do góry