Dla rodziców


UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie wydaje i przyjmuje wnioski
o przyjęcie dziecka do przedszkola
w roku szkolnym 2023/2024
w terminie od 01.03.2023r. do 14.03.2023r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej przedszkola (http://pp2.grodkow.pl/) - zakładka "dla rodziców". Rodzice, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku i załączników mogą dokumenty odebrać w kancelarii przedszkola lub sekretariacie przy ul. Kościuszki 4.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać

w kancelarii przedszkola lub wrzucić do skrzynki na listy (ul. Kościuszki 4), bądź przesłać listownie w określonych terminach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola: www.pp2.grodkow.pl lub w kancelarii przedszkola.

Załączniki:
 do góry