Dla rodziców

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

DO DNIA 08.04.2021r. NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADZENIE WOLI RODZICA O KORZYSTANIU Z USŁUG PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE

w roku szkolnym 2021/2022

NIE PODPISANIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Załączniki:
 do góry