Nasze przedszkole

Numer konta za wyżywienie:

56 1020 3668 0000 5902 0290 0082

Numer konta za godziny:

54 1020 3668 0000 5002 0290 0074

ODBIORCA:
Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. Kościuszki 4
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, oraz numer sali do której obecnie uczęszcza.

 

Szanowni Państwo!

 
Bardzo prosimy, by opłaty za przedszkole były wpłacane

  W PRAWIDŁOWEJ WYSOKOŚCI 

 W TERMINIE

 do 10-ego każdego miesiąca ! 

 jak czytać paski z płatnościami.pdf

Uchwała_odpłatność.pdf

Odpłatność składa się z dwóch części:

a) pierwszą część stanowi odpłatność za liczbę godzin korzystania dziecka z płatnych świadczeń przedszkola, wykraczających poza ustalony czas udzielania świadczeń bezpłatnych (08:30-13:30). Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych w wysokości 1,00 zł/godz.

b) drugą część stanowi odpłatność za wyżywienie w wysokości 8,00 zł dziennie.

 

ODPŁATNOŚĆ  ZA  WYŻYWIENIE  

WYNOSI - PRZYKŁAD!!!

WYŻYWIENIE  23 dni x 8,00 zł = 184,00 zł    

 

? PLUS GODZINY PONADWYMIAROWE ZA POPRZEDNI MIESIĄC,                                                    

? MINUS OPUSZCZONE DNI W PORZEDNIM MIESIĄCU

 

                       TERMIN PŁATNOŚCI DO 10-go  MARCA                                                                      

 INFORMACJĘ O OPŁATACH BĘDĄ W SALACH na 3-ci lub 4-ty dzień roboczy w danym m-cu

 

OPŁAY ZA  WYŻYWIENIE  DZIECKA NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTA.                        

ODBIORCA;

Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. Kościuszki 4

 W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, oraz numer sali do której obecnie uczęszcza

 Wyżywienie ; 56 1020 3668 0000 5902 0290 0082

 Godziny ;      54 1020 3668 0000 5002 0290 0074

 

 do góry