Dla rodziców

Informacja dla rodziców

Intendent Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie informuje, że w miesiącu maju została pomyłkowo naliczona odpłatność za wyżywienie.

Dzisiaj zostaną rozdane nowe paski, według których należy dokonać wpłat za wyżywienie za miesiąc maj 2021r.

Rodzice, którzy dokonali już wpłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu za miesiąc maj 2021 r. proszeni są o dokonanie wpłaty różnicy kwoty na obu paskach, np. jeśli ktoś zapłacił 60 zł a na nowym pasku ma 120 zł do zapłaty, powinien dopłacić jeszcze 60 zł. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka,  numer sali do której obecnie uczęszcza oraz dopłata za miesiąc maj 2021

 Różnica dopłaty wynika z tego, że za okres  od 01.04.2021r. do 16.04.2021 r.  Rodzice nie ponosili kosztów za wyżywienie a intendent odliczył  pomyłkowo zwrot.

Przepraszamy Rodziców za zaistniałą sytuację!

Zl
Zl
 do góry